KommunBas

Kommunernas kontoplan för extern redovisning.

)