KommunBas

Kommunernas kontoplan för extern redovisning.