Avkastningsränta

När du sparar i en traditionell pensionsförsäkring får du ränta på ditt pensionskapital. Räntan kallas avkastningsränta. Hur stor den blir beror på hur väl vi får kapitalet att växa. Räntan kan vara positiv eller negativ, vilket innebär att pensionskapitalet kan öka eller minska.