Förmånsbestämd pension

Om du tjänar mer än 42 625 kr/mån (2021) eller om du var 28 år och jobbade inom kommun och region innan 1998 kan du också ha en förmånsbestämd pension. Den garanterar en pension som motsvarar en viss procent av slutlönen vid pensionsåldern. Exempel på förmånsbestämd pension är IPR 971231, PA-KL Livränta och FÅP.