Garantipension

Ett grundskydd i det allmänna pensionssystemet för den som haft låg eller ingen inkomst. Kan tas ut tidigast från 65 års ålder. I det tidigare kommunala pensionsavtalet PA-KL var detta även en benämning för en avgångspension.