Livränta

Med livränta avses ofta samma sak som pension. Livränta motsvarar den pension som tjänats in om anställningen upphör före pensionsåldern.