PA-KL

Kommunalt pensionsavtal som 1998 ersattes av PFA och som sedermera övergick 2006 till det avtal som idag kallas KAP-KL.