Pensionsålder

Den tidpunkt som ålderspension enligt avtal är tänkt att börja betalas ut från. I ATP-systemet var pensionsåldern 65 år, med möjlighet till förtida eller uppskjutet uttag. I det nya allmänna pensionssystemet har man en rörlig pensionsålder, med tidigaste uttag från 61 års ålder. Garantipension kan dock tas ut tidigast från 65 års ålder. AKAP-KL, KAP-KL eller PFA har ingen fastställd pensionsålder. Pension som grundas på den avgiftsbestämda ålderspensionen av pensionsavgiften kan dock tas ut från 55 års ålder. Vissa delar i KAP-KL och PFA kan tas ut tidigast från 61 års ålder. Har du däremot en tjänat in en livränta i PA-KL kan den betalas ut först vid 65 års ålder. Har du däremot en livränta i gamla PA-KL avtalet kan tjänstepensionen först tas ut vid 65 års ålder.