Pensionsgrundande inkomst

De inkomster du har av arbete och eventuella ersättningar från socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring ligger till grund för uträkning av din framtida pension. Den pensionsgrundande inkomsten är denna bruttoinkomst minus den allmänna pensionsavgiften (som motsvarar sju procent av inkomsten). Det finns ett tak för hur hög den pensionsgrundande inkomsten kan vara. Det taket är på 7,5 inkomstbasbelopp.