KAP-KL

Du som är född 1985 eller tidigare och är anställd inom det kommunala området har rätt till tjänstepension från din arbetsgivare, utöver pensionen du får från staten. Avtalet kallas KAP-KL och har förhandlats fram av arbetsgivarna och fackförbunden.