Rörlig avgift

Den avgift som du betalar till oss för att vi tar hand om dina pensionspengar. Avgiften består av en rörlig förvaltningsavgift på 0,06 procent och en kapitalförvaltningskostnad på 0,05 procent. Den senare dras från avkastningen innan den betalas in till sparandet.