bli-pensionar.jpg

Du som snart går i pension

Att gå i pension öppnar nya möjligheter. Oavsett om du vill resa runt världen eller odla din trädgård behöver du veta hur din ekonomi som pensionär blir. Du funderar kanske på att gå tidigt i pension? Eller jobba längre? Det är bra att planera och räkna på de olika alternativen.

Den här texten vänder sig till dig som är anställd i kommun eller landsting. Här berättar vi om den del av pensionen som du kommer att få från oss.

Räkna på hela din pension

När du planerar för framtiden är det förstås viktigt att veta hur din ekonomi kommer att bli som pensionär. Du kan själv påverka den genom när du tar ut pensionen. Din pension blir högre ju senare du väljer att ta ut den. Det är du själv som utifrån dina förutsättningar ska ta ställning till vad som passar bäst för dig.

minpension.se kan du få en samlad bild av din pension: den allmänna pensionen från staten, tjänstepensionen från din arbetsgivare och eventuellt privat pensionssparande. Du kan göra prognoser och se uträkningar som visar vad det innebär om du går i pension vid en viss ålder.

Du väljer själv utbetalningsperiod

Du väljer själv hur länge din tjänstepension ska betalas ut. Detta gäller för den premiebestämda ålderspensionen, den del av tjänstepensionen som alla kommun- och landstingsanställda har rätt till. Den kan betalas ut livsvarigt eller under en begränsad tid om minst fem år.

Tänk noga igenom vilken utbetalningsperiod du ska välja.


Tänk noga igenom vilken utbetalningsperiod du ska välja, för det går inte att ändra sig när valet väl är gjort. För att få hjälp att se hur olika utbetalningsalternativ blir för dig, kan du göra prognoser på minpension.se. Du kan också ringa vår kundtjänst för att ställa frågor.

Du som har högre lön kan, förutom den premiebestämda ålderspensionen, också ha rätt till en förmånsbestämd ålderspension. Utbetalningsperioden för den delen av tjänstepensionen kan du inte påverka, utan den betalas alltid ut livsvarigt.

Så här ansöker du om pension

I många fall måste du själv ansöka om pension när du slutar arbeta. Och eftersom pensionen kommer från flera håll måste ansöka på flera ställen. Det här gäller för din tjänstepension:

Premiebestämd ålderspension
Tre månader innan du fyller 65 år får du ett brev från oss. I det får du informaton om hur stor utbetalningen kommer att vara och hur länge pensionen kommer att betalas ut om du inte meddelar oss annat. Du får också möjlighet att skjuta upp uttaget av din premiebestämda ålderspension.

Du kan kontakta oss om du vill ändra tiden för hur länge pensionen ska betalas ut (5 år till livsvarigt) eller om du vill ändra ditt återbetalningsskydd. Gör det så snart som möjligt efter att du har fått ditt brev om utbetalningen. Efter att första utbetalningen gått iväg kan inga ändringar göras vilket också framgår av försäkringsvillkoren.

Om du vill ta ut din pension innan du fyller 65 år, måste du själv ta kontakt med oss. Det går att börja ta ut den här delen av din tjänstepension redan när du är 55 år.

Förmånsbestämd ålderspension
Du ansöker om den förmånsbestämda delen av tjänstepensionen via din arbetsgivare. Det är vanligt att arbetsgivaren vill ha ansökan om tjänstepension senast tre månader i förväg. Fråga din arbetsgivare för att få veta vad som gäller för dig.

Du kan tidigast ta ut din förmånsbestämda ålderspension från 61 års ålder.

Privat pensionssparande
Du kan ta ut ditt privata pensionssparande från du fyller 55 år. Kontakta vår Kundtjänst när du vill börja ta ut ditt privata pensionssparande. Om vi inget hört från dig tidigare så kontaktar vi alltid dig tre månader innan du fyller 65 år, för att höra hur du vill göra med din privata pension.

Du betalar skatt på pensionen

Du betalar inkomstskatt på din pension. Eftersom du vanligtvis får pension från flera håll samtidigt drar den som betalar ut den största delen av pensionen skatt enligt den skattetabell som gäller för dig, och övriga pensionsutbetalare drar 30 procent i skatt. Om du har frågor om skatteavdraget eller vill ändra det kan du kontakta vår kundtjänst på telefon 020-650 500. Du kan även ta kontakt med ditt lokala skattekontor.

 

Relaterade dokument

Relaterade artiklar

pensionar.jpg

Du som är pensionär

Här hittar du användbar information för dig som är pensionär. Du kan läsa om utbetalningsdagar, kontonummer och vad som gäller för dig som bor utomlands.

Läs mer

Jag kan hjälpa dig!

kundservice-paulo-frilagd.png
Telefon
Öppettider
Måndag-Fredag
07:30-17:00
Telefon
lagga-pussel.jpg

Dags att lägga pensionspusslet?

I Annika Creutzers bok får du tips om hur du kan lägga pensionspusslet och steg för steg planera på bästa sätt.

Ladda ner boken här

ake_handlaggare.png

Pensionsutbetalning

På Mina sidor kan du se din kommande pensionsutbetalning, före skatt, så snart den räknats ut här hos oss. Du kan också se tidigare utbetalningar, såväl före som efter skatt. För att logga in på Mina sidor behöver du en e-legitimation.

Logga in på Mina sidor

Information om Mina sidor


glob-gronskande_RGB.png

En hållbar framtid

Vi förvaltar drygt 100 miljarder kronor i pensionspengar åt dig och många andra. Så mycket pengar ger oss möjlighet att långsiktigt påverka samhället. Därför placerar vi alla pengar etiskt i företag som vi tror kan bidra till en hållbar framtid.

Våra etiska placeringar

)