Med hjärtat hos våra kunder

Om KPA Pension

Vi är pensionsbolaget för dig som jobbar inom kommun och landsting. Vår uppgift är att se till att du får en trygg och etisk pension.

Det här är vi 

Vi är pensionsbolaget för dig som jobbar inom kommun och landsting.

Kontakta gärna oss

Vi svarar gärna på dina frågor. Här hittar du dina kontaktpersoner.

Kundservice för privatpersoner

Vi hjälper dig med svar på dina frågor om pension. Innan du kontaktar oss kan du titta på våra vanligaste kundfrågor. Kanske hittar du svar på det du undrar över redan här.

Kundkontakt för arbetsgivare inom kommun och landsting

För dig som jobbar med pensioner i kommun, landsting eller kommunalt bolag.

Mer kontaktuppgifter

Våra reklamfilmer

Se alla våra filmer

Inge Bäckström tf vd i KPA Pensionsservice

Styrelsen i pensionsadministrationsbolaget KPA Pensionsservice har utsett Inge Bäckström till tillförordnad vd i KPA Pensionsservice sedan den tidigare vd:n Henrik Persson tagit sig an vd-skapet i systerbolaget Tre Kronor. Läs mer

Delårsöversikt januari – september 2016

Idag publicerar Folksamgruppen, inklusive KPA Pension, sin delårsöversikt efter årets tredje kvartal. Läs mer

KPA Pension i topp i Max Matthiessens hållbarhetsundersökning

För fjärde året i rad tar Max Matthiessen tempen på hur svenska pensionsbolag arbetar med ansvarsfulla investeringar. Det är mycket glädjande att KPA Pension, tillsammans med tre andra bolag, får betyget väl godkänt betyg inom traditionell förvaltning. Läs mer

KPA Pension försäkringsgivare för familjeskyddet i kommunsektorn

Arbetsmarknadens parter inom kommun- och landstingssektorn har utsett KPA Pensionsförsäkring till försäkringsgivare för familjeskyddet för alla anställda i kommunsektorn som omfattas av den avgiftsbestämda kollektivavtalade tjänstepensionen AKAP-KL. Läs mer

KPA Pension investerar en miljard i grön obligation

KPA Pension har investerat 1 035 miljoner kronor i den gröna obligation som Kommuninvest nyligen gav ut. Investeringen är ett led i arbetet för trygga och etiska pensioner och att samtidigt främja den gröna utvecklingen av svenska kommuner, som är KPA Pensions kunder. Läs mer

50 500 träd

Så många träd har vi planterat i Vi-skogen i Afrika sedan 1998. Vårt engagemang bidrar till att vi kompenserar koldioxidutsläpp och hjälper familjer att bli självförsörjande

Så har vi jobbat

En trygg pension i en hållbar värld

KPA Pensions sammanställning av vår hållbarhet under 2014. En redovisning av vår verksamhet under det gångna året.

Hållbarhetsredovisning 2015

Vårt miljöarbete

Vi är sedan 1998 miljöcertifierat enligt ISO 14001, vilket innebär att vi aktivt arbetar med att reducera vår påverkan på miljön.

Vårt milijöarbete