Med hjärtat hos våra kunder

Om KPA Pension

Vi är pensionsbolaget för dig som jobbar inom kommun och landsting. Vår uppgift är att se till att du får en trygg och etisk pension.

Det här är vi 

Vi är pensionsbolaget för dig som jobbar inom kommun och landsting.

Kontakta gärna oss

Vi svarar gärna på dina frågor. Här hittar du dina kontaktpersoner.

Kundservice för privatpersoner

Vi hjälper dig med svar på dina frågor om pension. Innan du kontaktar oss kan du titta på våra vanligaste kundfrågor. Kanske hittar du svar på det du undrar över redan här.

Kundkontakt för arbetsgivare inom kommun och landsting

För dig som jobbar med pensioner i kommun, landsting eller kommunalt bolag.

Mer kontaktuppgifter

Våra reklamfilmer

Se alla våra filmer

KPA Pensions kommentar till Brexit

Brexit är en av flera politiska och finansiella risker vi sett under åren efter finanskrisen. Vi har lagt stort engagemang vid att balansera vår portfölj så att dessa händelsers påverkan inte allvarligt ska kunna påverka KPA Pensions starka ekonomiska ställning. Tack vare god riskspridning har Greklandskris, sänkt amerikanskt kreditbetyg och andra oroshärdar endast haft marginell påverkan. Läs mer

KPA Pension förvärvar Kungshuset i centrala Stockholm

Folksam har för KPA Pensionsförsäkrings räkning tecknat avtal med GIC om förvärv av fastigheten Kåkenhusen 37 (Kungshuset) i centrala Stockholm. Investeringen är ett led i att öka andelen fastigheter i portföljen och på så sätt värna om trygga och etiska pensioner för kunderna. Läs mer

KPA Pension i topp på hållbarhet i finansbranschen

KPA Pension är det mest hållbara varumärket både i pensions- och i hela finansbranschen. För femte året i rad. Det visar Sustainable Brand Index stora undersökning om hållbara varumärken i Sverige. Läs mer

KPA Pensionsförsäkring AB anpassar garantiräntan

KPA Pensions pensionsförsäkring med traditionell förvaltning är en trygg och etisk sparform med en historiskt hög avkastning, låga administrativa avgifter och garanterade nivåer på framtida utbetalningar. Nu anpassar KPA Pensionsförsäkring AB den garanterade räntan för anställda som har premiebestämd traditionell pensionsförsäkring. Läs mer

KPA Pension påverkar genom årsstämmor

Som ett led i att förvalta våra kunders kapital tryggt och etiskt deltar KPA Pension på bolagsstämmorna för ett antal bolag som vi investerar i. I år har vi deltagit vid 44 årsstämmor och i vår bolagsstämmorapport kan ni läsa samtliga frågor som vi ställde vid dessa tillfällen. Läs mer

50 500 träd

Så många träd har vi planterat i Vi-skogen i Afrika sedan 1998. Vårt engagemang bidrar till att vi kompenserar koldioxidutsläpp och hjälper familjer att bli självförsörjande

Så har vi jobbat

En trygg pension i en hållbar värld

KPA Pensions sammanställning av vår hållbarhet under 2014. En redovisning av vår verksamhet under det gångna året.

Hållbarhetsredovisning 2015

Vårt miljöarbete

Vi är sedan 1998 miljöcertifierat enligt ISO 14001, vilket innebär att vi aktivt arbetar med att reducera vår påverkan på miljön.

Vårt milijöarbete