Med hjärtat hos våra kunder

Om KPA Pension

Vi är pensionsbolaget för dig som jobbar inom kommun och landsting. Vår uppgift är att se till att du får en trygg och etisk pension.

Det här är vi 

Vi är pensionsbolaget för dig som jobbar inom kommun och landsting.

Kontakta gärna oss

Vi svarar gärna på dina frågor. Här hittar du dina kontaktpersoner.

Kundservice för privatpersoner

Vi hjälper dig med svar på dina frågor om pension. Innan du kontaktar oss kan du titta på våra vanligaste kundfrågor. Kanske hittar du svar på det du undrar över redan här.

Kundkontakt för arbetsgivare inom kommun och landsting

För dig som jobbar med pensioner i kommun, landsting eller kommunalt bolag.

Mer kontaktuppgifter

Våra reklamfilmer

Se alla våra filmer

Ninni Wibeck ny vd i KPA Pensionsservice

Styrelsen i pensionsadministrationsbolaget KPA Pensionsservice har utsett Ninni Wibeck till ny vd i bolaget. Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Idag publicerar Folksamgruppen, inklusive KPA Pension, sin helårsöversikt för 2016. Läs mer

KPA Pension investerar i infrastruktur

KPA Pension fortsätter att, som en del av Folksamgruppen, att öka sin exponering mot infrastruktur. Genom en investering på 400 miljoner kronor i Infranode I kommer vi att få tillgång till en långsiktig och väldiversifierad portfölj av nordiska infrastrukturtillgångar. Läs mer

Johan Sjöström tf vd i KPA Livförsäkring

Styrelsen i tjänstegrupplivförsäkringsbolaget KPA Livförsäkring AB har utsett Johan Sjöström till tillförordnad vd i bolaget när den nuvarande vd:n Mia Liblik tar över vd-skapet i systerbolaget Folksam LO Pension. Läs mer

KPA Pension medinvesterare i Volvo Cars

Folksamgruppen meddelade idag om en miljardinvestering i preferensaktier i Volvo Cars. KPA Pensionsförsäkrings andel av miljarden uppgår till 400 miljoner kronor. Läs mer

50 500 träd

Så många träd har vi planterat i Vi-skogen i Afrika sedan 1998. Vårt engagemang bidrar till att vi kompenserar koldioxidutsläpp och hjälper familjer att bli självförsörjande

Så har vi jobbat

En trygg pension i en hållbar värld

KPA Pensions sammanställning av vår hållbarhet under 2014. En redovisning av vår verksamhet under det gångna året.

Hållbarhetsredovisning 2015

Vårt miljöarbete

Vi är sedan 1998 miljöcertifierat enligt ISO 14001, vilket innebär att vi aktivt arbetar med att reducera vår påverkan på miljön.

Vårt milijöarbete