Med hjärtat hos våra kunder

Om KPA Pension

Vi är pensionsbolaget för dig som jobbar inom kommun och landsting. Vår uppgift är att se till att du får en trygg och etisk pension.

Det här är vi 

Vi är pensionsbolaget för dig som jobbar inom kommun och landsting.

Kontakta gärna oss

Vi svarar gärna på dina frågor. Här hittar du dina kontaktpersoner.

Kundservice för privatpersoner

Vi hjälper dig med svar på dina frågor om pension. Innan du kontaktar oss kan du titta på våra vanligaste kundfrågor. Kanske hittar du svar på det du undrar över redan här.

Kundkontakt för arbetsgivare inom kommun och landsting

För dig som jobbar med pensioner i kommun, landsting eller kommunalt bolag.

Mer kontaktuppgifter

Våra reklamfilmer

Se alla våra filmer

Johan Sjöström tf vd i KPA Livförsäkring

Styrelsen i tjänstegrupplivförsäkringsbolaget KPA Livförsäkring AB har utsett Johan Sjöström till tillförordnad vd i bolaget när den nuvarande vd:n Mia Liblik tar över vd-skapet i systerbolaget Folksam LO Pension. Läs mer

KPA Pension medinvesterare i Volvo Cars

Folksamgruppen meddelade idag om en miljardinvestering i preferensaktier i Volvo Cars. KPA Pensionsförsäkrings andel av miljarden uppgår till 400 miljoner kronor. Läs mer

KPA Pension rustar grönt i Staffanstorp

KPA Pension kommer att rusta upp ett bostadsområde om 450 lägenheter i Staffanstorp. Efter en noggrann inventering av behoven har en upprustningsplan tagits fram för att skapa en grön och hållbar boendemiljö. Läs mer

Inge Bäckström tf vd i KPA Pensionsservice

Styrelsen i pensionsadministrationsbolaget KPA Pensionsservice har utsett Inge Bäckström till tillförordnad vd i KPA Pensionsservice sedan den tidigare vd:n Henrik Persson tagit sig an vd-skapet i systerbolaget Tre Kronor. Läs mer

Delårsöversikt januari – september 2016

Idag publicerar Folksamgruppen, inklusive KPA Pension, sin delårsöversikt efter årets tredje kvartal. Läs mer

50 500 träd

Så många träd har vi planterat i Vi-skogen i Afrika sedan 1998. Vårt engagemang bidrar till att vi kompenserar koldioxidutsläpp och hjälper familjer att bli självförsörjande

Så har vi jobbat

En trygg pension i en hållbar värld

KPA Pensions sammanställning av vår hållbarhet under 2014. En redovisning av vår verksamhet under det gångna året.

Hållbarhetsredovisning 2015

Vårt miljöarbete

Vi är sedan 1998 miljöcertifierat enligt ISO 14001, vilket innebär att vi aktivt arbetar med att reducera vår påverkan på miljön.

Vårt milijöarbete