Ekonomisk information

Vi placerar våra kunders pensionspengar för en långsiktigt god avkastning med trygghet. De senaste tio åren har vi gett våra kunder en genomsnittlig avkastning på 6,7 procent. Dessutom har vi låga avgifter. Här hittar du våra senaste ekonomiska nyckeltal och rapporter.

Siffror för dig som har din tjänstepension hos oss

Här hittar du aktuella siffror som är intressanta för dig som har din tjänstepension placerad i en traditionell pensionsförsäkring hos oss i KPA Pension.

Ekonomiska nyckeltal för KPA Pension

Här får du en överblick över våra ekonomiska nyckeltal. Här finns också våra senaste årsredovisningar och vår bolags- styrningsrapport.

Femårsöversikt för vår verksamhet

Vår verksamhet består övergripande av två delar, pensionsadministration och försäkring. Här redovisar vi en ekonomisk femårsöversikt över de verksamheterna.