Vi hjälper dig!

Ring oss på

020-650 500

Fler kontaktmöjligheter

Vi är pensionsbolaget för dig som jobbar inom kommun och landsting. Vår uppgift är att se till att du får en trygg och etisk pension.

Pressmeddelanden

KPA Pension investerar i gröna obligationer

Som ett led i arbetet med att värna om trygga och etiska pensioner för sina kunder har KPA Pension gjort två investeringar i gröna obligationer.

Läs mer

Britta Burreau ny vd i KPA Pension

Styrelsen i KPA Pension har utsett Britta Burreau till ny vd för KPA Pension. Hon tillträder tjänsten den andra december.

Läs mer

Aktuellt

KPA Pension påverkar genom årsstämmor

För att kunna förvalta våra kunders kapital tryggt och etiskt har KPA Pension i år deltagit vid 44 årsstämmor. I vår bolagsstämmorapport visas de frågor vi ställde vid dessa tillfällen.

Läs mer

Årets livförsäkringsbolag 2015

KPA Pension har fått Söderberg & Partners utmärkelse Årets livbolag för 2015.

Läs mer