Alla nyheter

2016-11-30

Inge Bäckström tf vd i KPA Pensionsservice

Styrelsen i pensionsadministrationsbolaget KPA Pensionsservice har utsett Inge Bäckström till tillförordnad vd i KPA Pensionsservice sedan den tidigare vd:n Henrik Persson tagit sig an vd-skapet i systerbolaget Tre Kronor.

2016-11-18

Vi stöder ett rökfritt Sverige 2025

Vi på KPA Pension har valt att stå bakom the Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige till 2025. Idag röker cirka 10 procent av den vuxna befolkningen. Visionen är att få ner den andelen till 5 procent år 2025. Med alla kända konsekvenser från rökningen för samhället, individen och inte minst för barn så står vi bakom förslaget.

2016-11-16

KPA Pension i topp i Max Matthiessens hållbarhetsundersökning

För fjärde året i rad tar Max Matthiessen tempen på hur svenska pensionsbolag arbetar med ansvarsfulla investeringar. Det är mycket glädjande att KPA Pension, tillsammans med tre andra bolag, får betyget väl godkänt betyg inom traditionell förvaltning.

2016-10-27

Delårsöversikt januari – september 2016

Idag publicerar Folksamgruppen, inklusive KPA Pension, sin delårsöversikt efter årets tredje kvartal.

2016-10-27

KPA Pension försäkringsgivare för familjeskyddet i kommunsektorn

Arbetsmarknadens parter inom kommun- och landstingssektorn har utsett KPA Pensionsförsäkring till försäkringsgivare för familjeskyddet för alla anställda i kommunsektorn som omfattas av den avgiftsbestämda kollektivavtalade tjänstepensionen AKAP-KL.

2016-10-20

KPA Pension investerar en miljard i grön obligation

KPA Pension har investerat 1 035 miljoner kronor i den gröna obligation som Kommuninvest nyligen gav ut. Investeringen är ett led i arbetet för trygga och etiska pensioner och att samtidigt främja den gröna utvecklingen av svenska kommuner, som är KPA Pensions kunder.

2016-10-18

Det går bra för din tjänstepension

Vår uppgift är att se till att dina pensionspengar växer säkert och stabilt i hållbara företag. Det är därför glädjande att kunna visa upp en bra värdeutveckling över tid för din tjänstepension.

2016-09-20

Ses vi på bokmässan?

KPA Pension är med på årets bokmässa, är du i Göteborg under tiden så hoppas vi på ett besök! Samtidigt vill vi passa på att hylla landets alla bibliotekarier med en film.

2016-09-20

Tjänstepensionen i fokus på egen dag

Den 27 september anordnas Tjänstepensionens dag för sjätte året i rad. KPA Pension uppmärksammar dagen tillsammans med stora delar av branschen för att gemensamt prata om vikten av tjänstepension.

2016-07-22

Delårsöversikt januari-juni 2016

Folksam med dotterföretag, inklusive KPA Pension, publicerar sin delårsöversikt för årets andra kvartal (januari – juni 2016) idag den 22 juli. 

2016-06-29

KPA Pensions kommentar till Brexit

Brexit är en av flera politiska och finansiella risker vi sett under åren efter finanskrisen. Vi har lagt stort engagemang vid att balansera vår portfölj så att dessa händelsers påverkan inte allvarligt ska kunna påverka KPA Pensions starka ekonomiska ställning. Tack vare god riskspridning har Greklandskris, sänkt amerikanskt kreditbetyg och andra oroshärdar endast haft marginell påverkan.

2016-06-27

KPA Pension förvärvar Kungshuset i centrala Stockholm

Folksam har för KPA Pensionsförsäkrings räkning tecknat avtal med GIC om förvärv av fastigheten Kåkenhusen 37 (Kungshuset) i centrala Stockholm. Investeringen är ett led i att öka andelen fastigheter i portföljen och på så sätt värna om trygga och etiska pensioner för kunderna.

2016-06-23

KPA Pension påverkar genom årsstämmor

Som ett led i att förvalta våra kunders kapital tryggt och etiskt deltar KPA Pension på bolagsstämmorna för ett antal bolag som vi investerar i. I år har vi deltagit vid 44 årsstämmor och i vår bolagsstämmorapport kan ni läsa samtliga frågor som vi ställde vid dessa tillfällen.

2016-06-10

KPA Pension investerar i gröna obligationer

Som ett led i arbetet med att värna om trygga och etiska pensioner för sina kunder har KPA Pension gjort två investeringar i gröna obligationer. Emittenter är Stockholms läns landsting och Göteborgs stad. Ambitionen är att över tid öka innehavet i gröna obligationer.

2016-06-03

KPA Pension minskade sin koldioxidpåverkan i innehaven under 2015

Nu publicerar KPA Pension sin hållbarhetsredovisning för 2015 som ett led i sitt hållbarhetsarbete. Redovisningen påvisar viktiga framsteg under föregående år.

2016-05-25

Britta Burreau ny vd i KPA Pension

Styrelsen i KPA Pension har utsett Britta Burreau till ny vd för KPA Pension. Hon tillträder tjänsten den andra december.

2016-05-10

Delårsöversikt januari-mars 2016

Folksam med dotterföretag, inklusive KPA Pension, publicerade den 10 maj bokslutskommunikén för perioden januari – mars 2016

2016-04-07

KPA Pension i topp på hållbarhet i finansbranschen

KPA Pension är det mest hållbara varumärket både i pensions- och i hela finansbranschen. För femte året i rad. Det visar Sustainable Brand Index stora undersökning om hållbara varumärken i Sverige.

2016-04-06

Mölnlycke först med utbildning av framtidens pensionsexperter

Yrkeshögskolan i Mölnlycke är först i landet med utbildning av löne- och pensionskonsulter. Den helt nya utbildningen har tagits fram i samarbete med bland andra KPA Pension och i januari började de första 34 studenterna.

2016-03-10

Camilla Ankelstam till KPA Pensions företagsledning

Camilla Ankelstam får ett utökat ansvar på KPA Pension och kommer nu att ingå i företagsledning. – Det ska bli en spännande utmaning. I företagsledningen kan jag vara med och ta ansvar för utvecklingen av IT-frågorna samt bidra till KPA Pensions fortsatt starka position på marknaden, säger hon.

2016-03-10

Årets livförsäkringsbolag 2015

KPA Pension har fått Söderberg & Partners utmärkelse Årets livbolag för 2015. Vi är glada och tacksamma och ser utmärkelsen som ett kvitto på att vi har lyckats med vårt arbete att förvalta våra kunders pensionspengar tryggt och etiskt.

2016-02-17

KPA Pension delar ut över halv miljard kronor i överskott till kommuner

Efter flera år av god avkastning får många kommunkunder nu ta del av det överskott som KPA Pensionsförsäkring byggt upp. Totalt delar ett 150-tal kommuner och kommunala företag med överskottsfond på uppemot 600 miljoner kronor.

2016-02-17

Bokslutskommuniké 2015

Folksam med dotterföretag, inklusive KPA Pension, publicerade den 12 februari bokslutskommunikén för 2015.