gron-avkastning.jpg

Nyckeltal

Här hittar du ekonomiska nyckeltal för vår traditionella pensionsförsäkring och KPA Pensionsförsäkrings verksamhet.

Vi vill också påpeka att våra kunder som sparar i en traditionell pensionsförsäkring alltid får minst det garanterade pensionsbeloppet – med möjlighet till mer.

Läs mer om vår traditionella pensionsförsäkring

 

Ekonomiska nyckeltal

KPA Pensionsförsäkring

2016 2015 2014

Premieinkomst, Mkr

12 138 

11 726

10 172

Totalavkastning, %

 6,6 3,3

13,3

Avkastningsränta, %

6,7 3,7 13,4
  Dec 2016 Dec 2015 Dec 2014

Förvaltat kapital, Mkr

 148 379  132 283  122 713

Solvensgrad, %

 164  164  166

 

Solvensgrad 164 %

Det viktigaste måttet på finansiell styrka för ett pensionsbolag är solvensgraden. Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till värdet av de garanterade pensionerna. Vår solvensgrad är hög: 164 procent (2016). Det betyder att vi har 64 procent mer tillgångar än vad som behövs för att betala ut de garanterade pensionerna.


Solvensutveckling % 2001-2016

 

Totalavkastning på 6,7% per år i genomsnitt

Vi placerar dina och våra andra kunders pensionskapital i olika tillgångar. Totalavkastningen visar hur värdet på de tillgångarna inom traditionell pensionsförsäkring har förändrats.

I diagrammet nedan ser du hur totalavkastningen ser ut för KPA Pension i genomsnitt under de senaste tio åren i jämförelse med konkurrenterna.

Genomsnittlig avkastning 2007-2016

Genomsnittlig avkastning 2007-2016

 

Så placerar vi våra kunders pengar

En stark solvens gör att vi kan ha större investeringar med risk, exempelvis aktier. Vår fördelning i placering för vår traditionella pensionsförsäkring ser ut enligt nedan (september 2016).

VärdeslagAndel
Svenska räntepapper 49%
Svenska aktier 14%
Utländska räntepapper 5%
Utländska aktier 23%
Fastigheter 5%
Specialplaceringar 3%
TOTALT 100% 

 

De här bolagen har vi innehav i

 

Årsbokslut 2016 KPA Pension* 

Totalavkastning:  6,6 % (1 januari–31 december 2016) 

Avkastningsränta: +6,7 % (31 december 2016)

Solvensgrad:  164 % (31 december 2016) 

*Resultatet avser KPA Pensionsförsäkring AB

 

 
viktiga-paper_RGB.png

Årsredovisningar 2015

Här hittar du årsredovisningarna för 2015 för våra bolag.

Bolagsstyrningsrapporter 2015

Här hittar du rapporter för 2015 för KPA AB samt KPA Pensionsförsäkrings AB.

Äldre bolagsstyrningsrapporter

 

Försäkringstekniska riktlinjer