applen_466x250.jpg

Nyckeltal

Här hittar du ekonomiska nyckeltal för vår traditionella pensionsförsäkring och KPA Pensionsförsäkrings verksamhet.

Vi vill också påpeka att våra kunder som sparar i en traditionell pensionsförsäkring alltid får minst det garanterade pensionsbeloppet – med möjlighet till mer.

Läs mer om vår traditionella pensionsförsäkring

 

Ekonomiska nyckeltal

 Jan-Sept 2017Jan-Sept 201620162015

Premieinkomst, Mkr

12 469 10 969 12 138 11 726

Totalavkastning, %

 3,7 4,8 6,6 3,3

Avkastningsränta, %

3,8 5,0 6,7 3,7
  Sept 2017 Sept 2016 Dec 2016 Dec 2015

Förvaltat kapital, Mkr

 162 760  147 152  148 379 132 283

Solvensgrad, %

 169  156  164 164

Solvensgrad 164 %

Det viktigaste måttet på finansiell styrka för ett pensionsbolag är solvensgraden. Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till värdet av de garanterade pensionerna. Vår solvensgrad är hög: 164 procent (2016). Det betyder att vi har 64 procent mer tillgångar än vad som behövs för att betala ut de garanterade pensionerna.


Solvensutveckling % 2001-2016

 

Totalavkastning på 6,7% per år i genomsnitt

Vi placerar dina och våra andra kunders pensionskapital i olika tillgångar. Totalavkastningen visar hur värdet på de tillgångarna inom traditionell pensionsförsäkring har förändrats.

I diagrammet nedan ser du hur totalavkastningen ser ut för KPA Pension i genomsnitt under de senaste tio åren i jämförelse med konkurrenterna.

Genomsnittlig avkastning 2007-2016

Genomsnittlig avkastning 2007-2016

 

Så placerar vi våra kunders pengar

En stark solvens gör att vi kan ha större investeringar med risk, exempelvis aktier. Vår fördelning i placering för vår traditionella pensionsförsäkring ser ut enligt nedan (september 2016).

VärdeslagAndel
Svenska räntepapper 49%
Svenska aktier 14%
Utländska räntepapper 5%
Utländska aktier 23%
Fastigheter 5%
Specialplaceringar 3%
TOTALT 100% 

 

De här bolagen har vi innehav i

 

Årsbokslut 2016 KPA Pension* 

Totalavkastning:  6,6 % (1 januari–31 december 2016) 

Avkastningsränta: +6,7 % (31 december 2016)

Solvensgrad:  164 % (31 december 2016) 

*Resultatet avser KPA Pensionsförsäkring AB

 

 
viktiga-paper_RGB.png

Årsredovisningar 2016

Här hittar du årsredovisningarna för 2016

Bolagsstyrningsrapporter 2015

Här hittar du rapporter för 2015 för KPA AB samt KPA Pensionsförsäkrings AB.

Äldre bolagsstyrningsrapporter

 

Försäkringstekniska riktlinjer