gron-avkastning.jpg

Nyckeltal

Här hittar du ekonomiska nyckeltal för vår traditionella pensionsförsäkring och KPA Pensionsförsäkrings verksamhet.

Vi vill också påpeka att våra kunder som sparar i en traditionell pensionsförsäkring alltid får minst det garanterade pensionsbeloppet – med möjlighet till mer.

Läs mer om vår traditionella pensionsförsäkring

 

September 2016

KPA Pensionsförsäkring

Jan-Sep
2016

Jan-Sep
2015

2015 2014

Premieinkomst, Mkr

10 969

 

11 726

10 172

Totalavkastning, %

4,8  1,9 3,3

13,3

Avkastningsränta, %

5,0  2,1 3,7 13,4
  Sep 2016 Sep 2015 Dec 2015 Dec 2014

Förvaltat kapital, Mkr

 147 152  131 146  132 283  122 713

Solvensgrad, %

 156  169  164  166

 

Solvensgrad 156 %

Det viktigaste måttet på finansiell styrka för ett pensionsbolag är solvensgraden. Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till värdet av de garanterade pensionerna. Vår solvensgrad är hög: 156 procent (september 2016). Det betyder att vi har 56 procent mer tillgångar än vad som behövs för att betala ut de garanterade pensionerna.

Vår starka solvens skapar förutsättningar för en god avkastning

Mia Liblik, vd KPA Pension


Solvensutveckling 2001-2015

solvens_2001_2015.jpg

 

Totalavkastning på 7,5% per år i genomsnitt

Vi placerar våra kunders pensionskapital i olika tillgångar. Totalavkastningen visar hur värdet på de tillgångarna inom traditionell pensionsförsäkring har förändrats.

I diagrammet nedan visas hur totalavkastningen ser ut för KPA Pension i genomsnitt under de senaste fem åren i jämförelse med konkurrenterna.

Genomsnittlig avkastning 2011-2015Genomsnittlig avkastning 2011-2015

 

Så placerar vi våra kunders pengar

En stark solvens gör att vi kan ha större investeringar med risk, exempelvis aktier. Vår fördelning i placering för vår traditionella pensionsförsäkring ser ut enligt nedan (september 2016).

VärdeslagAndel
Svenska räntepapper 51%
Svenska aktier 14%
Utländska räntepapper 5%
Utländska aktier 22%
Fastigheter 5%
Specialplaceringar 3%
TOTALT 100% 

 

De här bolagen har vi innehav i

 

Årsbokslut 2015 KPA Pension* 

Totalavkastning:  3,3 % (1 januari–31 december 2015) 

Avkastningsränta: +3,7 % (31 december 2015)

Solvensgrad:  164 % (31 december 2015) 

*Resultatet avser KPA Pensionsförsäkring AB

 

 
viktiga-paper_RGB.png

Årsredovisningar 2015

Här hittar du årsredovisningarna för 2015 för våra bolag.

Bolagsstyrningsrapporter 2015

Här hittar du rapporter för 2015 för KPA AB samt KPA Pensionsförsäkrings AB.

Äldre bolagsstyrningsrapporter

 

Försäkringstekniska riktlinjer