Nyhetsbrev

2017-12-15

Den nya pensionsuppgörelsen – vad betyder den för dig?

Den lägsta åldern för att ta ut allmän pension höjs från 61 till 64 år under en tioårsperiod. Det är en viktig del i pensionsuppgörelsen som presenterades igår. Orsaken till att pensionsåldern höjs är att vi lever längre. Och det är ju bra. Men det innebär också att pensionen ska räcka längre.

2017-12-13

Lönar det sig att plugga?

Visste du att studier påverkar pensionen? Det är väl knappast det första man tänker på när man planerar sina studier, men grunden för pension är att vi arbetar. En viktig fråga är om det lönar sig att studera eller om det är bättre att söka sig direkt ut på arbetsmarknaden efter gymnasiet.

2017-12-13

Tips för dig som vill dryga ut din pension

Pensionen behöver inte vara den enda inkomsten när du slutar jobba. Du kanske jobbar extra, hyr ut en bostad eller säljer grejer. Det kan vara en god idé att fundera över olika möjligheter att dryga ut en kanske låg pension.

2017-12-13

Därför investerar vi aldrig dina pensionspengar i tobak, vapen, alkohol eller spel

Din pension ska bli så bra som möjligt - det är vår viktigaste uppgift när vi tar hand om dina pensionspengar. Men investeringarna av pensionspengarna får aldrig ske på bekostnad av människors hälsa eller vår framtida miljö. Därför påverkar vi de bolag vi investerar i att ta ansvar för miljö och mänskliga rättigheter och att arbeta mot korruption.

2017-12-13

Reklam, resurser och svärande barn – så resonerar KPA Pension

Du har väl inte missat vår senaste reklamfilm? Du vet filmen där ett barn som glömt sin gympatröja säger ”Det är pappas jävla ansvarsområde”? Desireé Mozart är vår marknadschef och det är hon som ansvarar för de reklamfilmer som visas på tv.

2017-12-13

"En stor skillnad mot Ryssland"

KPA Pension välkomnar ännu en praktikant, ekonomen Anna Tseltsova från Ryssland. Anna går arbetsmarknadsprogrammet Korta vägen på Stockholms universitet riktat till nyanlända utlandsutbildade akademiker. Hon har en masterexamen i företagsekonomi med redovisningsinriktning från universitetet i Moskva. Samarbetet med Korta vägen är ett sätt att omsätta våra värderingar i praktiken samtidigt som det utvecklar vår kompetens och affär.

2017-12-11

Daniel Larsson ny chefaktuarie i KPA Pension

Daniel Larsson kommer närmast från tjänsten som CFO på Skandia AB med ansvar för bolagets finansiella frågor. Han har tidigare haft flera tjänster som aktuarie inom Skandiakoncernen, senast som chefaktuarie för Skandia AB. Vi har ställt några frågor till honom.

2017-12-11

Linus Hellstrand ny kundkontakt på KPA Pension

Linus Hellstrand kommer närmast från Aon Sweden AB där han arbetade med nyförsäljning och som ansvarig för inkommande affär, framför allt med svenska filialer för globala företag. Vi har ställt några frågor till honom.

2017-12-11

KPA Livförsäkring delar ut 200 miljoner

KPA Livförsäkring har i november delat ut 200 miljoner kronor till 2 000 arbetsgivarkunder, som därmed får en betydande återbäring på tjänstegrupplivförsäkringen. För kunderna innebär det en reduktion på sjuttio procent av 2018 års premie för tjänstegrupplivförsäkringen, TGL-KL.

2017-12-11

Nya redovisningslagen sätter press på sektorn

Ekonomer och politiker funderar över hur en ny redovisningslag påverkar ekonomin. KPA Pension bidrar med en rapport som beskriver de finansiella effekterna av en ny lagstiftning. Oavsett lagstiftning väntar dock ökande pensionskostnader.

2017-12-11

Ett extra plus för politikerna

Nästa år är det val och det innebär ökad efterfrågan på information om, och hantering av, politikernas pensionsvillkor. Det vet Victoria Lindén i Jönköpings kommun som lutar sig mot tjänsten Politiker Plus när det behövs.

2017-12-11

Fina klappar till KPA Pensions kunder

Det har varit ett bra år för KPA Pension. Julklapparna kom tidigt, och det finns något för alla. Bästa paketet: branschens bästa kapitalavkastning. Men det finns flera fina klappar.

2017-09-27

Gör inte pension svårare än det behöver vara

Vid Kommunalekonomernas förenings (KEF:s) föreningsmöte var KPA Pensions seniorkonsult Fredrik Mandelin en av programpunkterna. Han talade på temat ”Din egen tjänstepension – en del av kommunens ekonomi”.

2017-09-27

Vilka effekter kan en ny redovisningslag få för kommunen?

KPA Pension släpper i dagarna en rapport som belyser de ställningstagande som en eventuell ny redovisningslag kan få och vilka överväganden många kommuner står inför.

2017-09-27

Hållbarhet högt på agendan

Om man som KPA Pension har en tydlig etisk profil, är det viktigt att leva som man lär. Därför är det glädjande att vi sedan maj 2016 investerat nästan sex miljarder kronor i gröna obligationer. Och i mitten av september representerade vd Britta Burreau Folksamgruppen vid FN:s Global Compact där man diskuterade hur utvecklingsmålen kring hållbarhet (Agenda 2030) ska uppnås.