Kan jag lägga till återbetalningsskydd?

Du kan lägga till återbetalningsskydd fram till dess att ålderspensionen börjar betalas ut, dock längst fram till dess att du fyller 65 år. Om du innan du fyller 50 år gifter dig, blir registrerad partner, inleder samboförhållande eller får barn har du rätt att lägga till återbetalningsskyddet utan hälsoprövning.