Vem kan vara förmånstagare?

Förmånstagarna är i första hand make/maka/sambo/registrerad partner, och i andra hand barn. Du kan sätta barnen i första hand genom att fylla i ett särskilt förmånstagarförordnande, men inte lägga till någon annan utanför ovan nämnda.