Förhöjt prisbasbelopp

Motsvarar 45 400 kr år 2015. Ett belopp som regleras i lagen om allmän försäkring och används bland annat för att beräkna ATP-poäng. Det bestäms årligen av regeringen och är tänkt att följa förändringen i konsumentprisindex. I beräkningen utgår man från ett högre bastal än i beräkningen av prisbasbeloppet. Se även basbelopp, prisbasbelopp och inkomstbasbelopp.