Inkomstbasbelopp

Varje år fastställer regeringen ett inkomstbasbelopp baserat på löneutvecklingen i samhället. Inkomstbasbeloppet används för att beräkna och sätta nivåerna för en rad olika pensionsdelar - både för den allmänna pensionen och tjänstepensionen. År 2015 motsvarar inkomstbasbeloppet 58 100 kr.