Vad händer om jag inte har återbetalningsskydd?

Om du väljer att inte ha återbetalningsskydd får anhöriga inte ta del av det kapital som finns sparat i din försäkring om du skulle avlida. Däremot blir din egen pension något högre eftersom du får ta del av arvsvinster från andra försäkringstagare som avlider innan de hinner ta ut sitt sparade kapital.