Vi saknar eller har ej tillräckliga uppgifter om din pension, därför kan vi inte redovisa någon uppgift på Mina Sidor.

Om du nyligen fått ett vykort där du hänvisas att logga in på Mina Sidor så beklagar vi detta. Du har då förmodligen en efterlevandepension genom din anställning, men ingen ålderspension att visa på Mina Sidor.

Kontakta oss

Om du har frågor är du välkommen att ringa vår kundtjänst: 020 - 650 500