Vårt kursutbud

Vårt fasta kursutbud riktar sig till dig som i någon form arbetar med pensioner inom kommun, landsting och kommunala bolag. Oavsett om du är ny i din roll eller har lång erfarenhet av att arbeta med pensionsfrågor har vi kursen för dig!

Kurskalendarium

Här nedan kan du läsa om, och anmäla dig till våra kurser och seminarier som vi erbjuder under hösten 2017.

 

Kort om alla våra kurser och seminarier

Seminarium - Nyheter inom pensionsredovisning                    
Den här seminariet håller vi i samverkan med Kommunalekonomernas förening. Det syftar till att ge dig en ökad förståelse för de nyheter inom pensionsredovisning som den statliga utredningen En ändamålsenlig kommunal redovisning nyligen har presenterat för regeringen.
Läs mer

Pensionskunskap för chefer                    

Den här utbildningen riktar sig till dig som har behov av en övergripande kunskap om pensioner, samt kännedom om hur man kan använda pensioner i strategiskt syfte.

Grundkurs om pension                    

Den här utbildningen riktar sig till dig som är ny som pensionshandläggare och inte arbetat med pensioner tidigare. Den kan också passa för dig som arbetat med pensioner ett tag men känner att du behöver uppdatera dina pensionskunskaper.

Beteendeekonomi - psykologin bakom beslutsfattande

Kursen syftar till att du ska få en ökad förståelse för de faktorer som påverkar hur vi själva och andra fattar viktiga beslut, till exempel hur anställda väljer att ta ut sin tjänstepension.

Läs mer

Seminarium – AKAP-KL – för anställda födda före 1986
Att ge en inblick i möjligheten att använda AKAP-KL som fördel vid rekrytering. Seminariet hjälper er att ta ställning till när alternativet kan vara aktuellt och vad ni bör tänka på.

Pensionskurs för kunder som har tjänsten Pensionshjälpen                    

Den här utbildningen riktar sig till dig som är kontaktperson för Pensionshjälpen och som behöver en övergripande kännedom om reglerna i pensionsavtalen för anställda och kunskap om de administrativa rutinerna gentemot KPA Pension och Pensionsvalet.

Seminarium – Du eller någon annan                    

Att ge deltagarna verktyg för att med enkla medel kunna informera de anställda om sin pension.

Fortsättningskurs om pension                    

Den här utbildningen riktar sig till dig som vill fördjupa din kunskap om pensioner. Du har arbetat med pensioner en tid och därmed skaffat dig en bra grundkunskap som du nu vill bygga på ytterligare.

Avgiftsbestämd ålderspension – en fördjupning                    

Den här utbildningen riktar sig till dig som får frågor från anställda om tjänstepensionen/håller informationsträffar  för anställda,  och som känner att du behöver bättre kunskap om den avgiftsbestämda ålderspensionen.

Redovisning av kommunala pensioner                    

Den här kursen håller vi i samverkan med Kommunalekonomernas förening. Den syftar till att ge dig en ökad förståelse för de pensionsbegrepp som du möter i det dagliga arbetet och som används i årsredovisningen.

Hur kunde pensionskostnaden bli så hög?                    

Efter det här seminariet ska du ha fått en djupare förståelse för vilka mekanismer som påverkar pensionskostnaden, samt tips om hur du kan göra uppskattningar och bedömningar.

Att kommunicera pension                    

Det här är en utbildning för dig som vill lära dig hur man når fram med komplex information utan att det blir för svårt för mottagaren.

KAP-KL/AKAP-KL i praktiken                    

Kursen ger nya pensionshandläggare en grundstart så att de snabbt kan komma in i arbetet. I kursen ingår praktisk rapportering av pensionsdata via KPA Direkt.

PA-KFS 09 – avtal och rapportering                    

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar med PA-KFS 09 och behöver en övergripande kännedom om pensionsavtalets regler och kunskap om de administrativa rutinerna gentemot Pensionsvalet.

TGL-KL Tjänstegrupplivförsäkring                    

Efter kursen har du grundliga kunskaper om tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL, en försäkring för anställda i kommuner, landsting, Svenska kyrkan med flera.

Politikerpensioner                    

Den här utbildningen riktar sig till dig som vill lära dig om de pensions- och omställningsregler som gäller för förtroendevalda.

Pensionsekonomins grunder                    

Du får en förståelse för hur det kommunala pensionssystemet är uppbyggt och fungerar, hur pensionskostnaderna budgeteras, redovisas och finansieras och hur de långsiktigt belastar den kommunala ekonomin.

Pensionsekonomi för dig som arbetar inom HR                    

Att på en övergripande nivå ge en förståelse kring pensionsekonomiska begrepp samt gå igenom de ekonomiska effekter som de kommunala pensionsavtalen orsakar.

 
service.jpg

Alla våra kurser kan anpassas för er verksamhet

Alla våra kurser ur det fasta utbudet kan också beställas som en anpassad kurs. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer!

Skicka intresseanmälan

blomslinga-4_1_RGB.png