PA-KFS 09 – avtal och rapportering

Syfte

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar med PA-KFS 09 och behöver en övergripande kännedom om pensionsavtalets regler och kunskap om de administrativa rutinerna gentemot Pensionsvalet.        

Innehåll

Kursen ger dig kunskap om de viktigaste reglerna i pensionsavtalet PA-KFS 09 och i försäkringsvillkoren.  Kursen ger dig också kunskap om hur och när du ska rapportera grunduppgifter till Pensionsvalet.

Vad går vi igenom?
  • Ålderspension och övergångspremier
  • Efterlevandepension, återbetalningsskydd och förmånstagare
  • Försäkringsvillkoren för premiebefrielseförsäkringen och efterlevandepensionsförsäkringen. 
  • Rapportering av grunduppgifter 
  • Arbetsoförmåga
  • Föräldraledighet 
  • Rättelser och felsignaler
  • Dröjsmålsränta
  • Pensionsvalets extranät

Kursen varvar föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.     

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med pensionsavtalet PA-KFS 09,  eller som behöver motsvarande kunskaper.  Inga förkunskaper behövs.

Kurstillfällen

Oktober 2017 - Stockholm

Kursdatum: 18 oktober kl. 09.30 – 16.00     
Plats: Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm     
Pris: 5 500 kronor (ex. moms)     
Maxantal: 20     
Sista anmälningsdag: 2017-09-19

Anmälan till kursen