Pensionskurs för kunder som har tjänsten Pensionshjälpen

Syfte

Den här utbildningen riktar sig till dig som är kontaktperson för Pensionshjälpen och som behöver en övergripande kännedom om reglerna i pensionsavtalen för anställda och kunskap om de administrativa rutinerna gentemot KPA Pension och Pensionsvalet.        

Innehåll

Kursen ger dig kännedom om de viktigaste reglerna i pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL, och därmed en förståelse för när du som arbetsgivare behöver fatta beslut i olika pensionsfrågor.

Vad går vi igenom?
  • Övergripande om pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL som gäller för anställda
  • Vilka anställda omfattas av respektive pensionsavtal
  • Vilken betydelse har lön och anställningstid för pensionen
  • Översiktligt om de olika pensionsförmånerna
  • Rollen som kontaktperson
  • Administrativa rutiner, blanketter, tidpunkter mm
  • Service till anställda

På kursen varvar vi föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är kontaktperson för Pensionshjälpen, eller som behöver motsvarande kunskaper.

Kurstillfällen

Oktober 2016 - Stockholm

Kursdatum: 25 oktober, kl. 09.30 – 16.00    
Plats: Folksam, Stockholm    
Pris: 3 500 kronor
Maxantal: 20    
Sista anmälningsdag: 2016-10-04     
Kursledare: Kirsten Enocksson, Pontus Nilsson
Anmälan till kursen