Redovisning av kommunala pensioner

Syfte

Den här kursen håller vi i samverkan med Kommunalekonomernas förening. Den syftar till att ge dig en ökad förståelse för de pensionsbegrepp som du möter i det dagliga arbetet och som används i årsredovisningen.        

Innehåll

  • Det kommunala pensionssystemet
  • Pensionsskuldens beståndsdelar
  • Praktikfall – löpande bokföring av pensionshändelser under ett år
  • Hantering av pensioner i bokslutet
  • Bokning av pensionsskulder
  • Omföringar, periodiseringar
  • Löneskatteberäkningar och deklaration av löneskatt
  • Årsredovisning – noter – verksamhetsberättelsen
        

Målgrupp

För dig som till exempel är ekonom, redovisningsansvarig eller ekonomichef och som arbetar med redovisning av kommunala pensioner och/eller har intresse av att lära dig mer om det kommunala pensionssystemet.
    

Kurstillfällen

November 2016 - Stockholm

Kursdatum: 29 november, kl. 09.30-16.00 
Plats: Sheraton Hotel, Stockholm    
Pris: 5 500 kronor    
Maxantal: 24    
Sista anmälningsdag: 2016-10-31    
Kursledare: Ola Eriksson, KEF, Sven Lannhard, KPA Pension
Anmälan till kursen