Vi hjälper dig som är facklig representant

Vi erbjuder utbildningstillfällen där vi informerar om tjänstepensionen så att du har svar på de frågor som medlemmarna ställer om sin pension. Våra tjänster är kostnadsfria för fackliga organisationer. Kontakta oss om du vill veta vad vi kan hjälpa er med. 

Kontaktpersoner parter

Eva Wistrand

Ansvarsområde: Partskontakt och utbildare

Telefon: 076-840 00 64

E-post: eva.wistrand@kpa.se

Janne Törnander

Ansvarsområde: Partskontakt och utbildare

Telefon: 073-439 34 17

E-post: janne.tornander@kpa.se

Shewen Aziz

Ansvarsområde: Partsstrateg

Telefon: 070-831 69 61

E-post: shewen.aziz@kpa.se