Vi hjälper dig som är facklig representant

Vi erbjuder utbildningstillfällen där vi informerar om tjänstepensionen så att du har svar på de frågor som medlemmarna ställer om sin pension. Våra tjänster är kostnadsfria för fackliga organisationer. Kontakta oss om du vill veta vad vi kan hjälpa er med. 

Kontaktpersoner parter

Janne Törnander

Ansvarsområde: Partskontakt och utbildare

Telefon: 073-439 34 17

E-post: janne.tornander@kpa.se

Joakim Österby

Ansvarsområde: Pensionsinformatör

Telefon: 072-580 64 40

E-post: joakim.osterby@kpa.se

Shewen Aziz

Ansvarsområde: Partsstrateg

Telefon: 070-831 69 61

E-post: shewen.aziz@kpa.se