Utbetalningsdagar

Din pension betalas ut en gång per månad. I tabellen ser du när du får din tjänstepension under 2020.

Vilket datum du får din tjänstepension beror på vilken dag i månaden du är född. 

Du som är född dag 1-15

17 januari 18 februari 18 mars
17 april 18 maj 18 juni
17 juli 18 augusti 18 september
19 oktober 18 november 18 december

 

Du som är född dag 16-31

20 januari 19 februari 19 mars
20 april 19 maj 19 juni
20 juli 19 augusti 18 september
19 oktober 19 november 18 december

 

Har du frågor om din utbetalning? Ring vår kundservice på 020-650 500.

Ändra konto för utbetalningen

Så gör du om du vill ändra vilket konto som din pension utbetalas till.

Skatt på din pension

Så fungerar det med inkomstskatten som du betalar på pensionen.

Du som bor utomlands

Särskilda bestämmelser gäller för utbetalning och skatteavdrag.