För dig som arbetar med pensionsfrågor i kommun, region och kommunala företag

Handläggning och administration av pensioner ger ofta upphov till frågor. Arbetar du med dessa frågor i en region, en kommun eller ett  kommunalt företag finns dina kontaktpersoner här nedan. Vi hjälper dig med dina frågor.


Chef

berivan_roozbayani_499x624.jpg

Berivan Roozbayani

Ansvarsområde: Kommuner, regioner och kommunala företag
Telefon: 08-665 05 27

Kundansvariga

Magnus-Ahrenstedt-499x624_gammal.jpg

Magnus Ahrenstedt

Ansvarsområde: Kommuner i Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings län samt Kalmar län
Telefon: 08-772 68 56
gunilla_appeldahl.jpg

Gunilla Appeldahl

Ansvarsområde: Kommuner i Halland-, Blekinge-, Västra Götaland- och Gävleborgs län samt regioner i södra Sverige.
Telefon: 08-665 04 19
rasmus_arnell_499x624.jpg

Rasmus Arnell

Ansvarsområde: Kommuner i Värmland samt kommunala bolag.
Telefon: 08-665 04 77
miko_ervasti.jpg

Mikko Ervasti

Ansvarsområde: Kommuner i Västra Götaland, Dalsland, Örebro län, Bohuslän, Värmland. Regioner i Stockholm, Östergötland och Sörmland.
Telefon: 08-665 48 87
lars_hedenstedt_499x624.jpg

Lars Hedenstedt

Ansvarsområde: Kommuner i Stockholms-, Uppsala- och Värmlands län
Telefon: 08-665 05 88
peter_hakansson_499x624.jpg

Peter Håkansson

Ansvarsområde: Kommuner i Västerbotten och Norrbotten.
Telefon: 08-665 05 44
leif_nyberg_499x624.jpg

Leif Nyberg

Ansvarsområde: Regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland-Härjedalen, Dalarna, Värmland, Gävleborg, Uppsala och Västmanland. Kommuner i Västernorrland, Jämtland, Dalarna och Västmanland.
Telefon: 060-14 43 55
Lena Månsson.JPG

Lena Månsson

Ansvarsområde: Kommunala företag
Telefon: 08-665 05 14
dani_zaitoun_499x624.jpg

Dani Zaitoun

Ansvarsområde: Kommuner i Skåne, Småland och Blekinge län, Stockholms stad
Telefon: 08-665 04 15

Kundkontakter

maria_charalambidis_100x119.jpg

Maria Charalambidis

Ansvarsområde: Kommuner Skåne, Blekinge, Halland, Östergötland, Sörmland, Jönköpings, Kronobergs län
Telefon: 08-665 04 49
barbro_janneh.jpg

Barbro Janneh

Ansvarsområde: Kommuner i Västra Götaland, Värmland, Dalsland, Örebro län, Region Gotland samt Stockholm stad
Telefon: 08-665 04 11
patrik_lind_499x624.jpg

Patrik Lind

Ansvarsområde: Kommuner i Norrbotten, Västerbotten, Dalarna, Västernorrland, Jämtland, Västmanland, Gävleborgs län
Telefon: 060-14 43 18
anna_tornkvist_499x624.jpg

Anna Törnkvist

Ansvarsområde: Samtliga regioner samt kommuner i Stockholmsregionen och Uppsala län
Telefon: 08-665 04 46