Vi är pensionsbolaget för dig som jobbar inom kommun och region.

Kontakta gärna oss

Vi svarar gärna på dina frågor. Här hittar du dina kontaktpersoner.

Kundservice för privatpersoner

Vi hjälper dig med svar på dina frågor om pension. Innan du kontaktar oss kan du titta på våra vanligaste kundfrågor. Kanske hittar du svar på det du undrar över redan här.

Kontaktvägar för arbetsgivare inom kommun och region

För dig som jobbar med pensioner i kommun, region eller kommunalt bolag.

Våra reklamfilmer

Våra reklamfilmer

Se alla våra filmer


KPA Pension i avkastningstoppen mellan 2009-2018

Ytterligare ett framgångsrikt år för de som har sin tjänstepension i KPA Pension. Sett över både fem och tio år får kunderna näst högst snittavkastning i branschen hos KPA Pensionsförsäkring. Läs mer

KPA Pension i en av de största fastighetsaffärerna i Sverige

KPA Pension förvärvar kontorsfastigheten Brädstapeln 16 av Areim för 4,3 miljarder kronor. Det är den tredje största fastighetsaffären som hittills gjorts i Sverige. Läs mer

Fortsatt stark utveckling för KPA Pension

Idag publicerar Folksamgruppen, inklusive KPA Pension, resultatet för perioden januari till september 2018. Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring ökade och uppgick till 14 313 (12 469) miljoner kronor. Anledningen till den starka utvecklingen är att KPA Pension som förvalsbolag inom premiebestämd pension årligen automatiskt får många nya kunder. Läs mer

KPA Pension och Folksam köper obligation från Stockholms stad för två miljarder kronor

KPA Pension och Folksam, som ingår i Folksamgruppen, investerar två miljarder kronor i en obligation för att bidra till byggandet av ett hållbart Stockholm. Genom förvärvet vill Folksamgruppen uppmärksamma betydelsen av att planera och bygga städer och samhällen som är inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Samtidigt bidrar affären till målsättningen att ge kunderna en god riskjusterad avkastning. Läs mer

KPA Pension stöder internationellt pris för hållbar utveckling

Win Win Gothenburg Sustainability Award är ett internationellt pris som uppmärksammar insatser för hållbar utveckling. Priset delas ut årligen till en eller flera aktörer som bidrar till och arbetar för en hållbar framtid. Vi på KPA Pension är mycket glada över att vara samarbetspartner till priset. Läs mer

45 000 träd

Så många träd har vi planterat i Vi-skogen i Afrika sedan 1998. Vårt engagemang bidrar till att vi kompenserar koldioxidutsläpp och hjälper familjer att bli självförsörjande

Så har vi jobbat

En trygg pension i en hållbar värld

KPA Pensions sammanställning av vår hållbarhet under 2018. En redovisning av vår verksamhet under det gångna året.

Hållbarhetsredovisning 2018

Vårt miljöarbete

Vi är sedan 1998 miljöcertifierat enligt ISO 14001, vilket innebär att vi aktivt arbetar med att reducera vår påverkan på miljön.

Vårt milijöarbete