Vi är pensionsbolaget för dig som jobbar inom kommun och region

Kontakta gärna oss

Vi svarar gärna på dina frågor. Här hittar du dina kontaktpersoner.

Kundservice för privatpersoner

Vi hjälper dig med svar på dina frågor om pension. Innan du kontaktar oss kan du titta på våra vanligaste kundfrågor. Kanske hittar du svar på det du undrar över redan här.

Kontaktvägar för arbetsgivare inom kommun och region

För dig som jobbar med pensioner i kommun, region eller kommunalt bolag. 

Våra reklamfilmer

Se alla våra filmer


KPA Pension investerar 650 miljoner kronor i en obligation utgiven av Stockholms stad

KPA Pension investerar tillsammans med Folksam 1,5 miljarder kronor i en obligation för att bidra till byggandet av ett hållbart Stockholm. Stockholms befolkningstillväxt ställer krav på investeringar för att möta det ökade behovet av bostäder, infrastruktur och nödvändiga samhällsfunktioner. Läs mer

KPA Pension investerar 1,2 miljarder kronor i grön obligation utgiven av Kommuninvest

KPA Pensionsförsäkring AB investerar 1 200 miljoner kronor i en grön obligation utgiven av Kommuninvest. Löptiden är på 3 år. Läs mer

Delår: Stark solvens och ökad premievolym

Årets första kvartal har präglats av pandemin som drabbat hela världen med kraft. Åtgärderna för att skydda människor och minska pandemins konsekvenser påverkar hela samhällsekonomin och många av KPA Pensions samarbetspartner och kunder har drabbats hårt av krisen. Läs mer

KPA Pension investerar 500 miljoner i ny obligation utgiven av Region Stockholm

KPA Pension investerar 500 miljoner kronor i en ny obligation utgiven av Region Stockholm. Löptiden är på 4 år. Läs mer

KPA Pension investerar ytterligare 530 miljoner kronor för att lindra de sociala och ekonomiska effekterna av coronaviruset

KPA Pension investerar 430 miljoner kronor i en obligation utgiven av Nordiska investeringsbanken och omkring 100 miljoner kronor i en obligation utgiven av den Europeiska investeringsbanken. Läs mer

Så placerar vi dina pengar

Vi förvaltar i dagsläget mer än 200 miljarder kronor för våra kunders räkning. Det ger oss möjlighet att påverka de företag vi investerar i att arbeta för en hållbar utveckling.

Så fungerar etiska placeringar

En trygg pension i en hållbar värld

KPA Pensions sammanställning av vår hållbarhet under 2019. En redovisning av vår verksamhet under det gångna året.

Hållbarhetsredovisning 2019

Vårt miljöarbete

Vi är sedan 1998 miljöcertifierat enligt ISO 14001, vilket innebär att vi aktivt arbetar med att reducera vår påverkan på miljön.

Vårt miljöarbete