Hållbar pension – vad är det egentligen?

Vår uppgift är att ta hand om våra kunders framtida pension och sedan betala ut pengarna någon gång i framtiden. Våra kunder vill så klart ha så hög pension som möjligt. Vi ser till att den växer samtidigt som den kan vara med och bidra till ett hållbart samhälle.

Dina pensionspengar växer och gör gott på samma gång

Genom att placera pengarna smart kan vi förhoppningsvis både få dem att växa samtidigt som vi kan lova att våra kunder faktiskt får ut en viss summa i pension.  Pengarna placeras i olika tillgångar. Det kan vara aktier, fastigheter eller obligationer som är en form av lån till viss ränta. I dag förvaltar vi 300 miljarder kronor. Pengar som ska bli pension till bland annat lärare och sjuksköterskor. Hur vi väljer att investera dem spelar stor roll för våra kunder och deras framtida pensioner. Men faktiskt också för hela samhället och för vår värld.

Hållbarhet är ingen trend och inget nytt för oss

Hållbarhet är inte något nytt för oss, utan något vi har jobbat med i många år. Men vi har faktiskt känt oss lite ensamma. Därför är det glädjande att kunna konstatera att mycket ändå har hänt på senare år. Klimatet har blivit uppmärksammat. Världens länder har enats i Parisavtalet som anger att vi behöver hålla den globala uppvärmningen så att den inte överstiger 1,5 grader till år 2030. Det är ett stort och viktigt mål som kräver att alla tar ansvar. Du sopsorterar säkert, och kanske funderar du en gång extra innan du bokar solsemestern? Det är bra och viktigt. Men det räcker inte. För att vi ska nå målet behöver också världens finanser bidra. Det är här pensionspengarna kommer in i bilden.

Vi försöker påverka företag att bli mer hållbara

Som pensionsbolag är pengarna vårt främsta vapen. När vi köper till exempel aktier i ett företag så köper vi mycket. Det betyder att vi också får inflytande över det företaget. Inflytandet kan vi använda för att påverka företaget att bli mer hållbart. Till exempel kan vi rösta på bolagsstämmorna eller ringa och tjata på bolagets vd. Om inget händer kan vi hota med att sälja. Företagen brukar lyssna eftersom vi är stora ägare. Om vi säljer kan värdet på hela företaget sjunka.

Investeringar som gör skillnad på riktigt

Förutom att bråka med företagen väljer vi noggrant hur vi investerar pengarna. Självklart är sådant som vapen, alkohol och spel ingenting för oss. Tvärtom vill vi satsa på bra saker, som till exempel gröna obligationer. Det är ett slags lån där vi lånar ut pengar till klimatrelaterade projekt. Det kan handla om förnybar energi, utsläppsminskningar och biologisk mångfald. Det är investeringar som gör skillnad på riktigt.

Kontakt

Emilie Westholm

Ansvarsområde: Chef Ansvarsfullt ägande