barn-global.jpg

Det här är vår verksamhet

Vi är pensionsbolaget som kombinerar trygga pensioner med etiska placeringar. Våra kunder är både arbetsgivare och deras anställda inom kommuner och regioner.

Vi arbetar med försäkringar, kapitalförvaltning och pensionsadministration till kommunsektorn i Sverige och tar hand om tjänstepensionen för närmare två miljoner kunder. Utmärkande för våra kunder är att de arbetar inom yrken där de tar hand om och utvecklar andra människor i vård, skola och omsorg, eller inom andra viktiga samhällstjänster. På samma sätt som de tar ansvar för oss vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling.

Vår uppgift är att se till att våra kunder får en trygg och etisk pension utan att det sker på någon annans bekostnad. Det ska gå hand i hand med vår vision - människor ska känna sig trygga i en hållbar värld.

Läs mer om våra etiska placeringar

De anställdas förvalsalternativ

Vi är förvalsalternativet för kommun- och regionanställda som inte gör ett aktivt val för tjänstepensionen. Vårt erbjudande består av traditionell försäkring och fondförsäkring.

Omfattande pensionsadministration

Vi hjälper kommunsektorns arbetsgivare att hantera deras pensionsåtaganden. Vårt utbud av tjänster spänner från förmedlingstjänst, beräkning och utbetalning av olika pensionsförmåner till beräkning och prognos av pensionsskulden. Försäkringslösningar för arbetsgivare och deras anställda i den kommunala sektorn finns också i vårt utbud. Den kollektivavtalade tjänstegrupplivförsäkringen på det kommunala området omfattar drygt en miljon arbetstagare. Dessutom kan vi erbjuda en mängd tilläggstjänster inom vår konsult- och kursverksamhet.

Årliga kundnöjdhetsmätningar

Ett av våra övergripande mål är att ha nöjda kunder. Vi har därför gjort kundnöjdhetsmätningar under många år. Mätningarna är ett betydelsefullt inslag i vårt ständiga förändrings- och förbättringsarbete.

Mätningen visar helhetsomdömet och hur många som har gett betygen 4-5 i nöjdhet på en femgradig skala.

 201820172016201520142013
Kundnöjdhet - arbetsgivare (%) 92 95 96 93 94 96
 

Relaterade artiklar

Vår organisation och företagsledning

Vi arbetar med försäkringar, kapitalförvaltning och pensionsadministration till kommunsektorn i Sverige och tar hand om över en miljon människors tjänstepension.

Läs mer