Med hjärtat hos våra kunder

Sedan KPA Pension startade för 100 år sedan har kunderna varit ledstjärnan i vår verksamhet. För våra kunder är det viktigt att deras pensionspengar förvaltas på ett tryggt sätt till så låga kostnader som möjligt. Vår vision är att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld.

Våra kunder består till största delen av kvinnor. Kvinnor som valt att ägna sina liv åt att ta hand om och utveckla andra människor i vård, skola och omsorg. Det är av yttersta vikt för oss att hjälpa dem till en så god pension som möjligt. 

Trygghet till de som valt yrke efter hjärtat

Majoriteten av våra 2,2 miljoner kunder har en traditionell försäkring som ger trygghet i form av en garanterad pension. Och för Tina på förskolan eller Alex på vårdboendet är varje krona viktig. De har valt yrke efter hjärtat, och vår viktigaste uppgift är att se till att de inte behöver oroa sig för hur deras pensionspengar är placerade. De ska kunna lita på att deras pensionssparande ökar i värde utan att det sker på bekostnad av miljön eller andra människors rättigheter.

Låga avgifter ger våra kunder mer

Eftersom våra administrationskostnader i slutändan påverkar hur mycket Tina och Alex får i pension är vi så sparsamma att vi kan hålla marknadens lägsta avgifter på traditionell pensionsförsäkring. Vi är också ett av få bolag som aldrig tagit tillbaka pengar från våra kunder när det gått dåligt på börsen. Vi har vunnit pris för vår förmåga att stå stadigt när det har varit som mest oroligt på världens aktiebörser. Och som kundägt bolag går all vår vinst tillbaka till kunderna.

Etiskt på önskan från kunderna

Våra kunder är också anledningen till att vi 1997 valde en etisk inriktning på våra placeringar. Det betyder att vi inte investerar deras pengar i vapen, tobak, alkohol och kommersiell spelverksamhet. Våra kunder är också engagerade i frågor som rör miljö och mänskliga rättigheter, och vill att vi påverkar de företag vi investerar i, så att de tar ett större ansvar för dessa frågor.

Så placerar vi dina pensionspengar

Hos oss får alla plats

Vi är det första hbtq-certifierade bolaget inom pensionsbranschen. Syftet är att alla – såväl kunder som medarbetare – ska få vara trygga och inkluderade i mötet med KPA Pension, oavsett vilket könsuttryck och könsidentitet man har. Det handlar om att möta människor med respekt och omtanke. Alla är lika mycket värda och ska känna sig lika självklara i alla sammanhang.

Vi lever som vi lär

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001, något vi som finansiellt företag var först i Norden med. Miljöcertifieringen gör att vi alltid tänker på hur vi påverkar miljön i vår verksamhet. Den sporrar oss också till att hela tiden bli bättre. 

Effekterna av vår värdegrund påverkar även vilka som väljer att jobba hos oss. Det är människor som brinner för samma sak, att våra kunder ska få en så bra pension som möjligt.

Informationssäkerhet - en del av vårt kvalitetsarbete

Vi förvaltar våra kunders pensionspengar på ett tryggt sätt enligt våra etiska placeringsregler. I vår verksamhet ingår också att hantera stora volymer känslig information och att betala ut pension på uppdrag av både kommuner och regioner. Då är det extra viktigt att både själva informationen och de datasystem som vi använder är skyddade.

Läs mer om vårt kvalitetsarbete och certifikat