Ansvarsfulla investeringar

Vårt hållbarhetsarbete utgår från att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Störst påverkan har vi genom våra investeringar av våra kunders framtida pensioner. Vi förvaltar i dagsläget 300 miljarder kronor för våra kunder med traditionell försäkring. Det ger oss stora möjligheter till påverkan.

En trygg och bra pension handlar inte bara om vad som finns i plånboken utan också vad det är för värld vi kommer att bli gamla i.

Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande