Arbetsgivare

Logga in

Här loggar du in till våra system. Du som använder Nya KPA Direkt behöver en ny behörighet samt e-legitimation.

Kontakta oss

Öppettider kl. 07:30-17:00

Aktuellt

Nya försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

De nya försäkringsvillkoren gäller från och med den 1 januari 2019 och avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. [...]


)