Alla nyheter

2019-04-18

Bolagsstämman – viktig arena för påverkansarbetet mot hållbarhet

Våren är i antågande och det innebär högsäsong för börsbolagens årliga stämmor. Bolagsstämmorna är ett viktigt forum för KPA Pension att aktivt visa hur vi arbetar med ansvarsfullt ägande.

2019-04-12

KPA Pension i topp på hållbarhet i pensionsbranschen

KPA Pension är Sveriges mest hållbara pensionsbolag enligt svenska konsumenter - för åttonde året i rad. Det visar Europas och Sveriges största studie om hållbara varumärken, Sustainable Brand Index.

2019-03-20

KPA Pension investerar 1,2 miljarder i obligation för att minska matsvinn

KPA Pension investerar i en obligation utgiven av Världsbanken som fokuserar på matsvinn. Investeringen uppgår till 1,2 miljarder kronor (127 MUSD). Det är Världsbankens första obligation riktad mot FNs hållbarhetsmål 12 om ansvarsfull produktion och konsumtion. Specifikt fokuserar obligationen på utmaningar kopplade till hållbarhetsmålet 12.3, att mat som går förlorad i världen ska halveras till 2030.

2019-03-13

KPA Pension fortsätter att investera i infrastruktur

KPA Pension investerar 38 miljoner euro i EQT:s fjärde infrastrukturfond som totalt reser 9 miljarder euro. Investeringen bidrar till att diversifiera portföljen genom att fortsätta fokusera på infrastruktur.

2019-02-14

Ditt värdebesked för 2018 kommer vecka 12

Då kan du logga in på Mina sidor och få reda på hur mycket din arbetsgivare har betalat in till din tjänstepension under året och hur dina pengar har utvecklats.

2019-02-08

Fortsatt stark utveckling för KPA Pension under 2018

Idag publicerar Folksamgruppen, inklusive KPA Pension, resultatet för 2018. Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring ökade hela 23 procent och uppgick till 16 475 (13 378) miljoner kronor.

2019-02-04

Så arbetar KPA Pension för en jämställd pension

KPA Pension fokuserar på fem globala hållbarhetsmål varav jämställdhet är ett. Trots att pensionssystemet inte tar någon hänsyn till kön blir det stora skillnader på mäns och kvinnors pension. Det här försöker KPA Pension ändra på, bland annat genom att Britta Burreau föreläser i ämnet för att driva på för konkreta förbättringar för våra kunder.

2019-01-30

KPA Pension köper nya typer av gröna obligationer

I förra veckan gjorde KPA Pension tillsammans med övriga Folksamgruppen två olika investeringar i gröna obligationer. Med fokus på Östersjön kan den ena egentligen sägas vara blå, medan den andra satsar på hållbara bostäder.

2019-01-15

AGI – nya regler för Arbetsgivardeklaration på individnivå

Från och med januari 2019 gäller nya regler för arbetsgivardeklarationen. Den här förändringen gäller alla arbetsgivare, oavsett storlek eller bransch och kallas AGI, eller arbetsgivardeklaration på individnivå.

)