Alla nyheter

2018-11-30

Nya försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

De nya försäkringsvillkoren gäller från och med den 1 januari 2019 och avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum.

2018-11-26

En pensionspizza serverad

Saco studentråd, Alecta och KPA Pension lanserar idag kampanjen Pensionspizzan på utvalda sociala medier. Syftet är att öka medvetenheten kring pensionssystemet och hur livsval påverkar pensionen.

2018-11-16

Enklare för dig i utlandet

Nu blir det enklare för dig som är bosatt utomlands. Från november 2018 behöver du inte skicka in något levnadsintyg till oss.

2018-10-24

Fortsatt stark utveckling för KPA Pension

Idag publicerar Folksamgruppen, inklusive KPA Pension, resultatet för perioden januari till september 2018. Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring ökade och uppgick till 14 313 (12 469) miljoner kronor. Anledningen till den starka utvecklingen är att KPA Pension som förvalsbolag inom premiebestämd pension årligen automatiskt får många nya kunder.

2018-10-24

FN-dagen och allas lika värde

KPA Pension har utifrån våra etiska värderingar och vårt hållbarhetsarbete samarbetat med Svenska FN-förbundet sedan 2008. Idag den 24 oktober uppmärksammar vi FN-dagen.

2018-10-11

KPA Pension stöder Svenska FN-förbundets kampanj mot barnäktenskap

Internationella dagen för flickor inrättades av FN för att uppmärksamma flickors särskilda utsatthet. En av de viktigaste och mest brännande frågorna rör barnäktenskap och tvångsäktenskap.

2018-10-03

”Vi får ihop hela verksamheten genom den här typen av investeringar i kommuner”

KPA Pension har idag investerat en miljard kronor i en obligation från Stockholms stad för att bidra till byggandet av ett hållbart Stockholm. – För oss som tjänstepensionsaktör för kommuner och landsting är det här ett självklart köp som visar precis hur vi vill verka för våra kunders bästa, säger KPA Pensions vd Britta Burreau.

2018-10-04

KPA Pension och Folksam köper obligation från Stockholms stad för två miljarder kronor

KPA Pension och Folksam, som ingår i Folksamgruppen, investerar två miljarder kronor i en obligation för att bidra till byggandet av ett hållbart Stockholm. Genom förvärvet vill Folksamgruppen uppmärksamma betydelsen av att planera och bygga städer och samhällen som är inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Samtidigt bidrar affären till målsättningen att ge kunderna en god riskjusterad avkastning.

2018-10-01

Uppdaterade produktblad i och med IDD

Anställda som omfattas av försäkring enligt en tjänstepensionsplan behöver få viss information om försäkringsbolaget och försäkringen.

2018-07-27

Stark utveckling för KPA Pension

Idag publicerar Folksamgruppen, inklusive KPA Pension, resultatet för perioden januari till juni 2018. Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring ökade och uppgick till 13 081 (12 035) miljoner kronor. Anledningen till den starka utvecklingen är att KPA Pension som förvalsbolag inom premiebestämd pension årligen automatiskt får många nya kunder.

2018-06-18

KPA Pension stöder internationellt pris för hållbar utveckling

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award är ett internationellt pris för hållbar utveckling. Priset delas ut årligen till en eller flera aktörer som bidrar till och arbetar för en hållbar framtid. Vi på KPA Pension är mycket glada över att vara samarbetspartner till priset.

2018-05-03

Fortsatt stabilt för KPA Pension

Idag publicerar Folksamgruppen, inklusive KPA Pension, resultatet för perioden januari till mars 2018. KPA Pension fortsätter sina positiva utveckling på sin marknad och bidrar tydligt till Folksamgruppens premietillväxt.

2018-04-13

Pensionärer som har fått sänkt tjänstepension kompenseras i april

De pensionärer som fick sänkt tjänstepension från och med januari 2018 ska få en tillfällig kompensation under året, enligt en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter. Berörda pensionärer får sitt nya belopp från och med utbetalningsdagarna 18-19 april.

2018-04-13

KPA Pension i topp på hållbarhet i pensionsbranschen

KPA Pension toppar för sjunde året i rad listan över mest hållbara varumärken i pensionsbranschen. Folksam placerar sig på en andraplats i försäkringsbranschen. Det visar Sustainable Brand Index stora undersökning.

2018-04-13

Sänkta tjänstepensioner kompenseras i april

Du som har fått din tjänstepension sänkt 2018 kommer att få en tillfällig kompensation under 2018. Din nya omräknade tjänstepension betalas ut i samband med pensionsutbetalningen den 18-19 april. Senast den 30 april får du också en retroaktiv utbetalning för perioden januari 2018 – mars 2018.

2018-03-08

KPA Pension investerar 200 miljoner i Vellinge kommuns första gröna obligation

Som exklusiv och utvald investerare, investerar KPA Pension 200 miljoner kronor i Vellinge kommuns första gröna obligation. Obligationen ska finansiera nollenergihuset ”Omtankens hus” i Höllviken – kommunens nya omsorgsboende och mötesplats för äldre. Den nyemitterade obligationen har ett nominellt belopp på 200 miljoner kronor och en löptid på 5 år.

2018-02-27

KPA Pensionsförsäkring AB anpassar garantiräntan

KPA Pensions pensionsförsäkring med traditionell förvaltning är en trygg sparform för tjänstepension med en historiskt hög avkastning, låga administrativa avgifter och garanterade nivåer på framtida utbetalningar. För att skapa bättre möjligheter till fortsatt god avkastning för våra pensionssparare med traditionell förvaltning, kommer KPA Pensionsförsäkring att anpassa garantiräntan för premiebestämd traditionell försäkring.

2018-02-16

Stark tillväxt för KPA Pension

Idag publicerar Folksamgruppen, inklusive KPA Pension, sin helårsöversikt för 2017. KPA Pension växer starkt på sin marknad och bidrar tydligt till Folksamgruppens premietillväxt.

2018-02-13

Ditt värdebesked för 2017 kommer vecka 11

Under vecka 11 publiceras värdebeskedet på Mina sidor. Då kan du se hur just dina pengar har utvecklats under det senaste året.

2018-01-29

SKL kompenserar de pensionärer som har fått sänkt tjänstepension

Vissa pensionärer får sänkt tjänstepension under 2018. Nu har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutat att kompensera de pensionärer som drabbas. I dagsläget vet vi inte när kompensationen kommer att betalas ut.

2018-01-29

Ditt pensionsbelopp för 2018

Insättningsbeskedet med ditt pensionsbelopp för 2018 skickas ut i samband med att din pension betalas ut i januari (den 18:e eller 19:e beroende på när du är född).

)