Alla nyheter

KPA Pension investerar 1 miljard i klimatrelaterat arbete i Stockholm

KPA Pension investerar drygt 1 miljard kronor i en ny obligation som ges ut av Stockholms stad. Löptiden är på 5 år. Cirka hälften av upplåningen planeras att gå till investeringar i stadens vatteninfrastruktur. KPA Pension är en del av Folksamgruppen och investeringen är ett led i Folksamgruppens strategi för stötta klimatanpassning och grön omställning.

Nytt pensionsavtal gör kvinnor till vinnare

Internationella kvinnodagen är ett tillfälle att uppmärksamma framsteg men också lyfta det som finns kvar att göra. Som det ser ut i dag får kvinnor i genomsnitt 5 500 kronor mindre i pension än män varje månad. Vi är därför glada att så många av våra kunder, som till största delen är kvinnor, gynnas genom det nya pensionsavtalet AKAP-KR. Avtalet infördes för drygt ett år sedan och innebär en rejäl höjning av pensionen.

Kvinnor vinnare med nytt pensionsavtal

Kvinnors pension tar slut den 9 september medan män fortsätter få pension hela året. En man får så mycket som 5 500 kronor mer per månad i genomsnitt i pension jämfört med en kvinna om de går i pension idag. Då 70 procent av KPA Pensions 2,2 miljoner kunder är kvinnor gynnas dessa särskilt genom det nya tjänstepensionsavtalet AKAP-KR för anställda i kommuner och regioner. Avtalet som har varit i kraft i drygt ett år innebär en rejäl höjning av pensionen.

Helåret 2023: KPA Pension redovisar god avkastning och kraftigt ökad premietillväxt

Premieinkomsten för KPA Tjänstepensionsförsäkring AB fortsatte att öka och uppgick till 28 938 (19 464) miljoner kronor, en ökning med 49 procent. Solvensgraden minskade något från mycket hög nivå till 232 (234) procent relativt samma period föregående år. Trots en marknad som präglats av effekterna från den oroliga utvecklingen i världen redovisar KPA Tjänstepensionsförsäkring en totalavkastning på 7,6 (-7,8) procent. Under en 10-årsperiod uppgick den genomsnittliga totalavkastningen till 5,6 procent.