Alla nyheter

2019-02-14

Hur går det för din tjänstepension?

Svaret på det finns i ditt värdebesked som kommer den 20 mars. Då kan du logga in på Mina sidor och få reda på hur mycket din arbetsgivare har betalat in till din tjänstepension under året och hur dina pengar har utvecklats.

2019-02-08

Fortsatt stark utveckling för KPA Pension under 2018

Idag publicerar Folksamgruppen, inklusive KPA Pension, resultatet för 2018. Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring ökade hela 23 procent och uppgick till 16 475 (13 378) miljoner kronor.

2019-02-04

Så arbetar KPA Pension för en jämställd pension

KPA Pension fokuserar på fem globala hållbarhetsmål varav jämställdhet är ett. Trots att pensionssystemet inte tar någon hänsyn till kön blir det stora skillnader på mäns och kvinnors pension. Det här försöker KPA Pension ändra på, bland annat genom att Britta Burreau föreläser i ämnet för att driva på för konkreta förbättringar för våra kunder.

2019-01-30

KPA Pension köper nya typer av gröna obligationer

I förra veckan gjorde KPA Pension tillsammans med övriga Folksamgruppen två olika investeringar i gröna obligationer. Med fokus på Östersjön kan den ena egentligen sägas vara blå, medan den andra satsar på hållbara bostäder.

)