Alla nyheter

2020-05-28

KPA Pension investerar 650 miljoner kronor i en obligation utgiven av Stockholms stad

KPA Pension investerar tillsammans med Folksam 1,5 miljarder kronor i en obligation för att bidra till byggandet av ett hållbart Stockholm. Stockholms befolkningstillväxt ställer krav på investeringar för att möta det ökade behovet av bostäder, infrastruktur och nödvändiga samhällsfunktioner.

2020-05-25

Premiär för KPA Live

Den 19 maj sände vi KPA-Live för första gången. Du som inte kunde delta kan se sändningen i efterhand.

2020-05-20

KPA Pension investerar 1,2 miljarder kronor i grön obligation utgiven av Kommuninvest

KPA Pensionsförsäkring AB investerar 1 200 miljoner kronor i en grön obligation utgiven av Kommuninvest. Löptiden är på 3 år.

2020-05-08

Delår: Stark solvens och ökad premievolym

Årets första kvartal har präglats av pandemin som drabbat hela världen med kraft. Åtgärderna för att skydda människor och minska pandemins konsekvenser påverkar hela samhällsekonomin och många av KPA Pensions samarbetspartner och kunder har drabbats hårt av krisen.

2020-05-08

KPA Pension investerar 500 miljoner i ny obligation utgiven av Region Stockholm

KPA Pension investerar 500 miljoner kronor i en ny obligation utgiven av Region Stockholm. Löptiden är på 4 år.

2020-04-06

KPA Pension investerar ytterligare 530 miljoner kronor för att lindra de sociala och ekonomiska effekterna av coronaviruset

KPA Pension investerar 430 miljoner kronor i en obligation utgiven av Nordiska investeringsbanken och omkring 100 miljoner kronor i en obligation utgiven av den Europeiska investeringsbanken.

2020-03-31

Bäst i branschen på hållbarhet

För nionde året i rad rankas KPA Pension som Sveriges mest hållbara varumärke i kategorin pension. Det står klart när Nordens största oberoende varumärkesstudie med fokus på hållbarhet, Sustainable Brand Index 2020, presenteras.

2020-03-19

KPA Pension investerar 340 miljoner kronor i obligation till stöd för kampen mot Covid-19

KPA Pension investerar 340 miljoner kronor i en obligation utgiven av IFC, som är den del av Världsbanken som riktar sig mot den privata sektorn. Obligationen ges ut för att finansiera stöd till företag som påverkas av pandemin relaterad till Covid -19.

2020-03-13

KPA Pensions vd Britta Burreau finalist till Årets Mångfaldschef

Britta Burreau, vd i KPA Pension, var en av finalisterna till Årets Mångfaldschef 2020, ett pris som delades ut av tidningen Chef på en virtuell galaceremoni under fredagen.

2020-04-09

Påverkas din pension av coronaviruset?

Just nu känner många en oro på grund av coronavirusets spridning, både för sina närmaste men också för sin ekonomiska situation. Vi har satt ihop en information till dig som funderar på hur din tjänstepension kan påverkas av coronaviruset.

2020-03-09

Ojämställt arbetsliv kostar samhället 352 miljarder

Om kvinnor skulle jobba lika mycket som män och med samma sysselsättningsgrad skulle BNP öka med 352 miljarder eller 7,3 procent. Sverige har inte råd att inte ha en arbetsmarknad som inte är jämställd, menar KPA Pensions vd Britta Burreau.

2020-02-24

KPA Pensionsförsäkring AB anpassar garantiräntan

KPA Pensions pensionsförsäkring med traditionell förvaltning är en trygg sparform för tjänstepension med en historiskt hög avkastning, låga administrativa avgifter och garanterade nivåer på framtida utbetalningar. För att skapa bättre möjligheter till fortsatt god avkastning för våra pensionssparare med traditionell förvaltning, kommer KPA Pensionsförsäkring att anpassa garantiräntan för avgiftsbestämd traditionell försäkring.

2020-02-10

KPA Pensions drag gav ökad avkastning och lägre klimatavtryck

För att minska koldioxidavtrycken ändrades innehaven i de utländska portföljerna. Beslutet ledde till omkring 35 procents lägre koldioxidavtryck, samtidigt som portföljerna slog den globala börsutvecklingen.

2020-02-07

Finansiellt starkt år för KPA Pension

Idag publicerar KPA Pension resultatet för helår 2019. Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring trad ökade till 17 315 miljoner kronor och avkastningen uppgick till 11,2 procent.

2020-01-20

KPA Pension investerar 450 miljoner kronor i grön skogsfond

KPA Pension och Folksam, som ingår i Folksamgruppen, fortsätter att investera i den gröna skogsfonden Silvestica Green Forest. Fonden förvaltar och förädlar skogsinnehav ansvarsfullt och hållbart för att uppnå hög värdetillväxt och en stabil direktavkastning. Fonden har avkastat enligt plan sedan starten och fortsätter nu att expandera.

2020-01-10

KPA Pension kräver svar av Ericsson

Korruption och andra oegentligheter är en utmaning för oss som ägare att få ett ordentligt grepp om. Eftersom korruption pågår i det dolda tills det blir avslöjat så handlar vårt arbete med ägarstyrning om att uppmana bolagen att ha rätt kontrollsystem, styrning och incitament så att man så långt som möjligt minskar riskerna för att de anställda ska vilja och/eller kunna bidra till oegentligheter.