Hjälp oss att bli mer tillgängliga

Upplever du problem med tillgängligheten på webbplatsen? Kanske finns det delar där vi inte har gjort ett tillräckligt bra jobb. Låt oss veta var vi brister så kan vi bli bättre.

Läs mer om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter på kpa.se/personuppgifter.