KPA-pension-50-tal.jpg

Vår historia

Vår historia startade för nästan 100 år sedan med Sveriges Kommunalanställdas Pensionskassa (SKP). Vid den tiden hade vi 400 försäkrade personer i elva städer.

Med åren har vår verksamhet växt till ett fullskaligt pensionsbolag för hela den kommunala sektorn. Men kärnan i verksamheten är densamma som när vi startade 1922. Att ta hand om våra kunders pensionspengar och att göra det på det sätt de önskar: ansvarsfullt, tryggt och med stort hjärta.

Vi är kommunernas och regionernas pensionsbolag

Vi tar hand om pensionsadministrationen för majoriteten av Sveriges kommuner och regioner. Över en miljon anställda i kommuner, regioner, kommunalförbund, kommunförbund samt kommunala och privata företag har sin tjänstepension hos oss. Nästan lika många har sin tjänstegrupplivförsäkring här.

Några milstolpar på vägen

1922

Sveriges Kommunalanställdas Pensionskassa, SKP, bildas

1956

Sker ändringar i dåtidens pensionreglementen som gör att SKPs roll ändras. KPA bildas för att ge pensionsservice till kommuner och landsting. SKP fanns kvar som en fribrevskassa.

1997

KPA Pensionsförsäkring AB bildas och tar över SKPs bestånd

1998

Våra kunder har sagt sitt – de vill att deras pensionspengar ska placeras på ett etiskt sätt. Vi inför därför våra etiska placeringskriterier. Som första finansiella företag i Europa miljöcertifieras vi dessutom enligt ISO 14001.

2000

För första gången får de anställda i kommunsektorn själva välja i vilket bolag de vill placera sin tjänstepension. Folksam blir vår nya majoritetsägare.

2002

Vi ansluter oss till Global Compact, ett FN-initiativ riktat till världens företag, och förbinder oss att följa tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, korruption och en bättre miljö.

2003

Vi blir koldioxidneutrala efter att ha planterat träd i Vi-skogen under fem år, något vi fortsatt med årligen sedan dess. Det är så vi kompenserar vår klimatbelastning.

2004

Vi är först i branschen med en rättvis fördelning av pengarna genom vår konsolideringspolicy. Den innebär att vi fördelar avkastning till kunderna löpande och att vi inte kan ta tillbaka pengar långt i efterhand.

2006

Det kommer ett nytt pensionsavtal för kommunsektorn, KAP-KL. Avtalet innehåller flera förmåner som är en trygghet för såväl de anställda som deras familjer.

Vi är som enda svenska deltagare delaktiga i att ta fram PRI, Principles for Responsible Investments. Det är FNs riktlinjer för internationella investerare vad gäller miljö, sociala frågor och bolagsstyrning.

Vi blir medlemmar i Transparency International, en oberoende ideell organisation som jobbar för att sprida kunskap om korruptionens skadliga verkningar och verkar för en ökad transparens i både offentlig och privat sektor.

2012 

Vi ökar tillgängligheten på hemsidan genom att  lägga till en tjänst som gör att det går att få alla våra artiklar upplästa. Dessutom presenterar vi pensionsinformation på elva olika språk.

Som första pensionsbolag blir vi säkerhetscertifierade enligt ISO/IEC 27001, ett certifikat som står för kvalitet. Eftersom vi hanterar stora mängder kritisk information kan vi med certifieringen visa att säkerheten hanteras professionellt.

2013

Vi förvärvar SPP LivPensionstjänst AB och öppnar upp en ny verksamhet i Sundsvall.

Och vi utses till förvalsbolag för anställda inom kommunala företag av arbetsgivarorganisationen KFS.

2014

Det nya kommunala kollektivavtalet AKAP-KL träder ikraft, och på det kommunala området införs flytträtt av intjänat pensionskapital från ett försäkringsbolag till ett annat.

Vi etablerar en flerspråkig kundtjänst i samarbete med Folksam, satsningen blir utsedd till vinnare i Statens Pensionsverks tävling "Guldkanten".

Vi får också utmärkelsen Årets Livförsäkringsbolag.

2015

Svensk Kvalitets Index 2015 ger oss utmärkelsen ”Sveriges Nöjdaste Företagskunder – Tjänstepension”.

Det konsortium vi ingår i köper Ellevios (f d Fortum) elöverföringsverksamhet i Sverige. Konsortiet består av Borealis Infrastructure, Tredje AP-fonden, Folksam Liv, Folksam Sak och KPA Pensionsförsäkring AB.

2016

Vi genomför flera investeringar i gröna obligationer, till ett totalt värde av 2 068 miljoner kronor.

Arbetsmarknadens parter utser KPA Pensionsförsäkring AB till försäkringsgivare av familjeskyddet för alla anställda i kommunsektorn som omfattas av AKAP-KL.

Vi får Söderberg & Partners utmärkelse Årets livbolag och får betyget ”Väl godkänt” av Max Matthiessen.

2017

Beslut fattas om att sänka de rörliga avgifterna för avtalsområdena KAP-KL och AKAP-KL från 0,15 procent till 0,11 procent.

Vi antar målen i Agenda 2030 och fortsätter våra investeringar i gröna obligationer, har nu investerat mer än 6 miljarder kronor i gröna obligationer. Vi ställer oss också bakom det internationella klimatuppropet TCFD.

För att underlätta för alla som administrera pensioner lanserar vi ett nytt enklare administrationsverktyg - Nya KPA Direkt.

Vi får återigen betyget ”Väl godkänt” av Max Matthiessen.

 

2012-2018

På toppen av andra erkännanden har vi för sjunde året i rad fått utmärkelsen "Det mest hållbara varumärket i pensionsbranschen" enligt Sustainable Brand Index. Ytterligare ett kvitto på att vi går hand i hand med vår vision och vårt uppdrag - att se till att våra kunder får en trygg pension där alla placeringar är etiska och inte görs på bekostnad av en hållbar värld.  

 

Relaterade artiklar

barn-global.jpg

Det här är vår verksamhet

Vi är pensionsbolaget som kombinerar trygga pensioner med etiska placeringar. Våra kunder är både arbetsgivare och deras anställda inom kommuner och regioner.

Läs mer

 

gamlalogga1-beskuren.gif
 1922

SKP, Sveriges Kommunalanställdas Pensionskassa


 
 1956

KPA - föreningen Kommunernas Pensionsanstalt


 
 
1997

Bolagiseras KPA med firmanamnet Kommunsektorns Pensions AB.


 

2005

Byter vi namn från enbart KPA till KPA Pension.