KPA-pension-50-tal.jpg

Vår historia

Vår historia startade för över 90 år sedan med Sveriges Kommunalanställdas Pensionskassa (SKP). Vid den tiden hade vi 400 försäkrade personer i elva städer.

Med åren har vår verksamhet växt till ett fullskaligt pensionsbolag för hela den kommunala sektorn. Men kärnan i verksamheten är densamma som när vi startade 1922. Att ta hand om våra kunders pensionspengar och att göra det på det sätt de önskar: ansvarsfullt, tryggt och med stort hjärta.

Vi är kommunernas och landstingens pensionsbolag

Idag sköter vi  pensionsadministrationen för 80 procent av Sveriges kommuner och för samtliga landsting. Över en miljon anställda i kommuner, landsting, regioner, kommunalförbund, kommunförbund samt kommunala och privata företag har sin tjänstepension hos oss. Nästan lika många har sin tjänstegrupplivförsäkring här.

Några milstolpar på vägen

1922

Sveriges Kommunalanställdas Pensionskassa, SKP, bildas

1956

Sker ändringar i dåtidens pensionreglementen som gör att SKPs roll ändras. KPA bildas för att ge pensionsservice till kommuner och landsting. SKP fanns kvar som en fribrevskassa.

1997

KPA Pensionsförsäkring AB bildas och tar över SKPs bestånd

1998

Våra kunder har sagt sitt – de vill att deras pensionspengar ska placeras på ett etiskt sätt. Vi inför därför våra etiska placeringskriterier. Som första finansiella företag i Europa miljöcertifieras vi dessutom enligt ISO 14001.

2000

För första gången får de anställda i kommunsektorn själva välja i vilket bolag de vill placera sin tjänstepension. Folksam blir vår nya majoritetsägare.

2002

Vi ansluter oss till Global Compact, ett FN-initiativ riktat till världens företag, och förbinder oss att följa tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, korruption och en bättre miljö.

2003

Blir vi koldioxidneutrala efter att ha planterat träd i Vi-skogen under fem år. Något vi fortsatt med årligen sedan dess. Det är så vi kompenserar vår klimatbelastning.

2004

Vi är först i branschen med en rättvis fördelning av pengarna genom vår konsolideringspolicy. Den innebär att vi fördelar avkastning till kunderna löpande och att vi inte kan ta tillbaka pengar långt i efterhand.

2006

Det kommer ett nytt pensionsavtal för kommunsektorn, KAP-KL. Avtalet innehåller flera förmåner som är en trygghet för såväl de anställda som deras familjer.

Vi var som enda svenska deltagare delaktiga i att ta fram PRI, Principles for Responsible Investments, som är FNs riktlinjer för internationella investerare vad gäller miljö, sociala frågor och bolagsstyrning.

Blev vi medlemmar i Transparency International, en oberoende ideell organisation som jobbar för att sprida kunskap om korruptionens skadliga verkningar och verkar för en ökad transparens i både offentlig och privat sektor.

2012 

Vi får utmärkelsen "Bäst i branschen" i hållbarhetsundersökningen Sustainable Brands där Sveriges mest hållbara varumärken koras.

Vi ökar tillgängligheten på hemsidan genom att  lägga till en tjänst som gör att det går att få alla våra artiklar upplästa. Dessutom presenterar vi pensionsinformation på elva olika språk.

Som första pensionsbolag blir vi säkerhetscertifierade enligt ISO/IEC 27001, ett certifikat som står för kvalitet. Eftersom vi hanterar stora mängder kritisk information kan vi med certifieringen visa att säkerheten hanteras professionellt.

2013

Får vi återigen utmärkelsen "bäst i branschen" i Sustainable Brands Index hållbarhetsundersökning. 9 000 konsumenter betraktas oss som det mest hållbara bolaget inom finansbranschen.  

 

Relaterade artiklar

barn-global.jpg

Det här är vår verksamhet

Vi är pensionsbolaget som kombinerar trygga pensioner med etiska placeringar. Våra kunder är både arbetsgivare och deras anställda inom kommuner och landsting.

Läs mer

 

gamlalogga1-beskuren.gif
 1922

SKP, Sveriges Kommunalanställdas Pensionskassa


 
 1956

KPA - föreningen Kommunernas Pensionsanstalt


 
 
1997

Bolagiseras KPA med firmanamnet Kommunsektorns Pensions AB.


 

2005

Byter vi namn från enbart KPA till KPA Pension.


)