Vår organisation och företagsledning

Vi arbetar med försäkringar, kapitalförvaltning och pensionsadministration till kommunsektorn i Sverige och tar hand om över en miljon människors tjänstepension.

KPA-gruppens organisation

 
Verkställande direktörer

Vd KPA AB och KPA Pensionsförsäkring AB: Britta Burreau
Vd KPA Livförsäkring AB: Johan Sjöström
Vd KPA Pensionsservice AB: Ninni Wibeck

 
Ägarskap

Vi ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procent av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Ägarskapet gör att vi delar många gemensamma funktioner med Folksam, till exempel kapitalförvaltning och ansvarsfullt ägande. De gemensamma funktionerna är en del av vår hållbarhetsorganisation och är formellt underställda KPA Pensions företagsledning. Det arbete Folksam gör för hållbarhet är med andra ord även en del av KPA Pensions hållbarhetsarbete.

Vår affärsidé

KPA Pension erbjuder kundanpassade pensions- och försäkringslösningar främst till kommunsektorn. Vi kombinerar trygga pensioner med etiska placeringar.

Företagsledning

 

Britta Burreau, vd KPA Pension

Britta Burreau, vd KPA AB och vd KPA Pensionsförsäkring AB

Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare Senior Manager på Accenture, kommer närmast från Nordea Liv & Pension där hon varit vd sedan 2004. Född 1964.

 

Robin Paulsson, ekonomi och verksamhetsutveckling
Magisterexamen i ekonomi, Stockholms Universitet. Tidigare auktoriserad revisor på KPMG med bred erfarenhet inom finans- och försäkringsbranschen. Har arbetat i olika ledande roller inom ekonomi, bland annat inom Moderna Försäkringar, Movestic Liv & Pension och Klarna. Född 1975.

 Daniel Larsson

Daniel Larsson, chefsaktuarie och analys
Magisterexamen i matematisk statistik med inriktning försäkringsmatematik och diplomerad aktuarie. Har bred försäkringserfarenhet från olika roller på Skandia bland annat som chefaktuarie och CFO för Skandia AB. Född 1982.

 Fredrik Eklöf

Fredrik Eklöf, parter och utbildning
Civilekonom med inriktning mot marknadsföring samt magisterexamen i ekologisk ekonomi. Bakgrund från kommunal sektor samt flera fackliga organisationer. Erfarenhet inom marknad och kommunikation samt kollektivavtalade pensioner och försäkringar ur ett partsperspektiv. Född 1978.

Ninni Wibeck, arbetsgivare
Civilekonom. Har arbetat i kommunal sektor och verkat som konsult i olika branscher. Erfarenhet inom försäkring, pension och IT bland annat genom olika ledarroller i KPA Pension och i Folksam. Född 1973.

Johan Sjöström, individ och ledningsstöd
Civilekonom med påbyggnad från magisterprogram i försäkring, Uppsala Universitet. 25 års erfarenhet från liv- och sakförsäkringsverksamhet med inriktning på affärs- och marknadsutveckling. Sedan 10 år ledamot i European Association of Public Sector Pension Institutions. Född 1968.

 Daniel Ejderberg, sektionschef IT Liv och Pension, Folksam

Daniel Ejderberg, IT
Civilingenjör i datateknik från Kungliga Tekniska Högskolan. 15 års erfarenhet av ledning och styrning av IT i linjeroller och som konsult. Branschkunnande från försäkring/bank, dagligvaruhandel och offentlig sektor. Född 1973.

 

Karolina Håkansson, kapitalförvaltning och hållbarhet

 

Styrelse KPA AB

ORDFÖRANDE

Ylva Wessén, koncernchef Folksam

 
VICE ORDFÖRANDE

Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner

 
LEDAMÖTER

Vesna Jovic, vd Sveriges Kommuner och Regioner
Anna-Karin Laurell, chef affärsområde Liv, Folksam
Jens Wikström, chef Marknad och försäljning, Folksam
Ann-Charlotte Tollqvist, arbetstagarrepresentant, FTF KPA
Karin Lindblom, arbetstagarrepresentant FTF KPA
Susanna Järnek, arbetstagarrepresentant, suppleant, Akademikerföreningen Folksam


ADJUNGERADE

Lena Dahl, Sveriges Kommuner och Regioner
Lenita Granlund, Sveriges Kommunalarbetarförbund
Eva Fagerberg, OFR

Ersättningspolicy

Ersättningspolicy för KPA Pensionsförsäkring

Ersättningspolicy för KPA Livförsäkring

Pensionsvalet PV

Pensionsvalet PV är en bifirma till KPA Pensionsservice AB. För arbetsgivarnas räkning informerar och administrerar Pensionsvalet PV de anställdas individuella pensionsval. De skickar ut valmaterial och tar emot och förmedlar premier till valda bolag. Pensionsvalet PV hanterar pensionsavtalen KAP-KL, PA-KFS och AIP.

Pensionsvalet PV arbetar helt neutralt mot de olika försäkringsbolagen.

 

Relaterade artiklar

KPA-pension-50-tal.jpg

Vår historia

Vår historia startade för nästan 100 år sedan med Sveriges Kommunalanställdas Pensionskassa (SKP). Vid den tiden hade vi 400 försäkrade personer i elva städer.

Läs mer

Ingen bonus till ledningen

I KPA Pension finns inga bonus- system eller andra rörliga ersättningar till företagsledningen. Vi röstar även regelbundet mot oskäliga belöningssystem i de bolagsstämmor där vi medverkar.

blomslinga-2_2_RGB.png