Bokslutskommuniké 2016

Idag publicerar Folksamgruppen, inklusive KPA Pension, sin helårsöversikt för 2016.

Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring uppgick till 12 138 (11 726) miljoner kronor, vilket är en ökning med närmare fyra procent. Totalavkastningen uppgick till 6,6 (3,3) procent för perioden och avkastningsräntan var 6,7 (3,7) procent.

Läs mer och ladda ner rapporten