De nöjdaste företagskunderna finns hos KPA Pension

KPA Pension får bäst betyg när Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mäter kundnöjdhet bland företagskunderna i försäkringsbranschen.

Försäkringsbranschen klarar sig relativt bra jämfört med andra branscher, även om det samlade kundnöjdhetsbetyget föll något i år jämfört med 2016, visar undersökningen.

Proaktivitet och initiativförmåga är orden på mångas läppar när det gäller att få nöjda kunder, säger SKI. Ur ett kundperspektiv handlar det oftast om att förutse kundens behov – både uttalade och outtalade – och att förekomma kunden.

KPA Pension har toppat kundnöjdheten för tjänstepension bland företagskunder sedan 2013.