Delårsöversikt januari - mars 2017

Idag publicerar Folksamgruppen, inklusive KPA Pension, sin delårsöversikt efter årets första kvartal.

Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring uppgick till 10 218 miljoner kronor, en ökning med 12 procent jämfört med samma period föregående år. I samband med årsförmedlingen fick KPA Pension 115 000 nya pensionssparare som omfattas av pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL. Det är 12 000 fler än året innan.

Läs mer och ladda ner hela rapporten här