Föräldraledighet är nyckeln till jämställdhet

Att bli förälder är en av livets absolut största händelser och frågan kring hur man vill eller borde dela på föräldraledigheten skapar alltid heta diskussioner. Föräldraledighet är en viktig fråga ur jämställdhetssynpunkt.

När en kvinna och en man lever ihop är det ofta så att mannen tjänar mer än kvinnan. En vanlig föreställning är att familjen förlorar ekonomiskt på att pappan stannar hemma med barnet. Men det stämmer oftast inte.

Pappa överlåter dagar till mamma

Varje förälder får föräldrapenning i 240 dagar. Alla dagar förutom 60 dagar kan skänkas från den ena föräldern till den andra (för barn födda efter den 1 januari 2016 gäller 90 dagar). Dessa dagar kallas ofta ”pappamånader”. Allt fler föräldrar tar ut sina respektive dagar, men fortfarande överlåter pappan många dagar till mamman. För samkönade föräldrapar gäller samma möjlighet att överlåta dagar. Singelföräldern får alla dagar. Av de 50 miljoner dagar med föräldrapenning som betalas ut årligen tar kvinnor ut 75 procent och männen 25 procent.

Tjänstepension även under föräldraledigheten

Bra att veta är också att du som kommun- och landstingsanställd fortsätter att tjäna in till din tjänstepension under din föräldraledighet. Så länge du är ledig enligt föräldraledighetslagen tjänar du in tjänstepension precis som om du skulle ha jobbat. Jobbar du däremot deltid utan att vara ledig enligt föräldraledighetslagen minskar din intjäning till pensionen. Det innebär att beloppet som betalas in till din tjänstepension blir lägre.