Kan man gå i pension om man inte jobbar?

Det är inte en självklarhet att gå från jobb till pension. En del av oss slutar sina arbetsliv som arbetslösa, sjukskrivna eller med sjukersättning.

Om detta gäller dig ska du tänka på att inte ta ut pension för tidigt när du har rätt till andra stöd. Det kan vara frestande att ta ut pensionen direkt men tänk på att du då riskerar att förlora pension på längre sikt.

Människor som har varit sjukskrivna eller arbetslösa under längre perioder går oftare i pension tidigare än de som jobbar fram till pensionen. Det innebär att du får lägre pension i och med att pensionen tas ut tidigt och därför sprids på flera år.

Om du är arbetslös eller sjuk så är det alltså bra att tänka till en gång extra innan du börjar ta ut din pension.