KPA Livförsäkring delar ut 200 miljoner

KPA Livförsäkring delar ut 200 miljoner kronor till 2 000 arbetsgivarkunder, som därmed får en betydande återbäring på tjänstegrupplivförsäkringen.

KPA Livförsäkring kommer att dela ut 200 miljoner kronor till befintliga arbetsgivarkunder. För kunderna innebär det en reduktion på sjuttio procent av 2018 års premie för tjänstegrupplivförsäkringen, TGL-KL.

– Tack vare att vi har en stark ekonomi har vi kunnat ta en högre finansiell risk, vilket varit gynnsamt för KPA Livförsäkring under ett antal år. Det överskott som byggs upp i tjänstegrupplivförsäkringen delar vi ut till de berörda kunderna, säger Johan Sjöström, vd i KPA Livförsäkring.

Arbetsgivare som varit kunder i KPA Livförsäkring under perioden då överskottet skapades är de som kommer att beröras av återbäringen. Det handlar om cirka 2 000 arbetsgivare med 1,2 miljoner anställda i kommuner, landsting samt Svenska kyrkan.

För mer information, kontakta:
Johan Sjöström, vd KPA Livförsäkring, 0734-39 33 18
KPA Pensions pressjour, 08-772 66 60

Om tjänstegrupplivförsäkring
KPA Pensions tjänstegrupplivförsäkring ingår i kollektivavtalet för över en miljon kommun- och landstingsanställda. Försäkringen är en trygghet för familjen om den anställda skulle avlida före 67 års ålder. Då betalas ett engångsbelopp ut. Det är arbetsgivaren som är försäkringstagare.