KPA Pension förvärvar bostadsfastigheter i Helsingborg

KPA Pensionsförsäkring AB förvärvar tio bostadsfastigheter med 668 hyreslägenheter i Helsingborg. Säljare är Akelius och köpeskillingen uppgår till cirka 1 074 miljoner kronor.

Fastigheterna som förvärvas ingår i en större bostadsportfölj om 2 299 lägenheter, där en del av portföljen förvärvas av Folksamgruppen och den andra av Första AP-fondens bostadsbolag Willhem. Hela Folksamgruppens del av affären omfattar totalt 28 bostadsfastigheter till ett värde på 1 948 miljoner kronor.

– Det här är en långsiktig investering som hjälper oss att förvalta kundernas pensionspengar tryggt och etiskt. Det är särskilt glädjande att kundernas framtida pensionsmedel redan idag kan komma dem till del när KPA Pension kan bidra till att värna hyresbostäder som ett alternativ på bostadsmarknaden, säger Britta Burreau, vd för KPA Pension.

Bostadsmarknaden i Helsingborg kännetecknas av lågt utbud och hög efterfrågan. Kommunen är en av de snabbast växande i Sverige med befolkningsökning på omkring 14 procent det senaste decenniet.

Fastigheterna har utvecklingsmöjligheter, även om en stor del av dem redan har genomgått kompletta uppdateringar. Fastigheterna bedöms kunna certifieras enligt klassningssystemet Miljöbyggnad.

Tillträde till fastigheterna sker i september 2017. Affären är villkorad av bland annat Konkurrensverkets godkännande.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Britta Burreau, vd KPA Pension, 08-772 66 60
Juha Hartomaa, investerarrelationer, 0708-31 65 26