KPA Pension i nytt förvärv av gröna obligationer från Världsbanken

KPA Pension har i ett exklusivt förfarande förvärvat gröna obligationer som Världsbankens organ för privat sektor IFC gett ut till ett värde av drygt 1,1 miljarder kronor, vilket utgör del av Folksamgruppens investering på närmare tre miljarder kronor. Därmed närmar sig KPA Pension sex miljarder kronor i investeringar i gröna obligationer.

Den totala investeringen är på 350 miljoner amerikanska dollar motsvarar knappt tre miljarder kronor och är Folksamgruppens – tillika KPA Pensions – andra i samma storlek med ett Världsbanksorgan som låntagare. KPA Pensions andel är 145 miljoner amerikanska dollar eller drygt 1,1 miljarder kronor.

Emittent den här gången är The International Finance Corporation (IFC), som är ett av Världsbankens fem organ. IFC ger lån till projekt i tillväxt- och utvecklingsländer för att främja deras utveckling och uppbyggnad. Det kan handla om allt från vattenkraft-projekt i länder som Costa Rica och Chile till solkraftprojekt i Indien.

Efter den aktuella investeringen har KPA Pension sedan maj 2016 investerat nästan sex miljarder kronor i gröna obligationer. Dessa investeringar är en viktig del i KPA Pensions och hela Folksamgruppens strävan att främja hållbar utveckling och värna trygga och etiska pensioner.