KPA Pension i topp på hållbarhet i finansbranschen

KPA Pension är det mest hållbara varumärket både i pensions- och i hela finansbranschen för sjätte året i rad. Det visar Sustainable Brand Index stora undersökning om hållbara varumärken i Sverige.

– Vi är oerhört stolta över att svenska folket placerar oss som nummer ett på hållbarhet bland banker, pensions- och försäkringsbolag. Detta inte minst för att kommunikationen om hållbarhet har ökat kraftigt. Vi förvaltar våra kunders pensionspengar tryggt och etiskt, något som också ger långsiktigt god avkastning, säger Eva Axelsson, hållbarhetschef KPA Pension.

Sustainable Brand Index är Skandinaviens största hållbarhetsundersökning av varumärken. Ett representativt urval av konsumenter i Sverige har röstat fram KPA Pension till en ny topplacering i år. 286 bolag har bedömts och totalt kommer KPA Pension på plats 47 (22) i år. AMF kommer närmast efter på plats 53.

Topplistan hållbarhet i pensionsbranschen

  1. KPA Pension
  2. AMF
  3. SPP
  4. Alecta

KPA Pension har arbetat aktivt med miljö och hållbarhetsfrågor sedan 1998, då bolaget miljöcertifierades, enligt ISO 14001, som första finansiella bolag i Europa. Sustainable Brand Index undersökning visar att detta har stärkt bolagets varumärke.

– KPA Pension fortsätter att vara ledare inom både pensionsbranschen såväl som finansbranschen i sin helhet. Konsumenterna har förtroende för bolagets arbete med hållbarhet och långsiktiga ansvarstagande, säger Erik Elvingsson Hedén, vd i Sustainable Brand Insight som ligger bakom Sustainable Brand Index.

I Sustainable Brand Index svarar konsumenter på frågor om miljöansvar och socialt ansvarstagande kopplat till varumärkena. Undersökningen definierar hållbarhet enligt FNs tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption. Läs mer på www.sb-insight.com       

För mer information kontakta:
Eva Axelsson, hållbarhetschef KPA Pension, tel 08-665 04 34
KPA Pensions pressjour, 08-772 66 60