KPA Pension investerar i infrastruktur

KPA Pension fortsätter att, som en del av Folksamgruppen, att öka sin exponering mot infrastruktur. Genom en investering på 400 miljoner kronor i Infranode I kommer vi att få tillgång till en långsiktig och väldiversifierad portfölj av nordiska infrastrukturtillgångar.

Efter den aktuella kapitalanskaffningen har Infranode I ett kapital om 3,35 miljarder kronor och en investeringshorisont på 25 år.

– Vi engagerar oss i infrastrukturinvesteringar för att värna om fortsatt trygga och etiska pensioner till våra kunder. Investeringen kommer att ge oss realtillgångar med säkra och stabila kassaflöden, samtidigt som den bidrar positivt till riskspridningen i våra tillgångsportföljer, säger Michael Kjeller, chef för Folksamgruppens kapitalförvaltning.

Totalt uppgår Folksamgruppens investering till en miljard kronor. Utöver KPA Pension och övriga Folksamgruppen är IMAS Foundation, en stiftelse inom IKEA-sfären, och Europeiska Investeringsbanken (EIB) två av medinvesterarna i Infranode I.

Infranode är ett investeringsbolag i infrastruktursektorn i Norden och övriga Europa. Infranode är startat i partnerskap med Areim, en Stockholmsbaserad fondförvaltare och rådgivare i fastighetsbranschen.